Как да поръчам?

А. Условия за заявка:

  • Не могат да бъдат издавани винетки с дата на валидност, предхождаща датата на издаване.
  • Не могат да бъдат издавани винетки, освен поне 30 дни преди началната дата на валидност.

Винетките се издават само след потвърждаване плащането на сумата в банковата сметка на UNTRR (за няколко минути при финализираните онлайн плащания с банкова карта или няколко дни, ако плащането се извършва с платежно нареждане).

СЛЕД ИЗПРАЩАНЕТО НА ДАДЕНА ЗАЯВКА, НЕ ПЪТУВАЙТЕ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПЪТИЩА ПРЕДИ ДА ПОЛУЧИТЕ ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ИЗДАВАНЕТО НА ВИНЕТКАТА ЧРЕЗ SMS И/ИЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА!

Б. Как да поръчам?

За закупуване на винетка трябва да се изминат следните стъпки:
- избирам желания тип винетка, в зависимост от типа превозно средство и периода на валидност
- въвеждам данните на превозното средство и избирам началната дата на срока на валидност на винетката
- въвеждам личните данни (ако съм създал профил, достатъчен да се впиша, данните на фактуриране се поемат автоматично)
- изпращам заявката
- извършвам плащането

• онлайн с кредитна карта чрез защитен процесор на карти (получавам първата винетка до няколко минути)
• или по банката, с платежно нареждане по сметка: RO33 RZBR 0000 0600 0209 3738 Банка: Райфайзен Банк - Агенция „13 септември” (получавам първата винетка след като оператор от UNTRR констатира пристигането на сумата по сметката на UNTRR - може да продължи три дни, като се вземат предвид  и официалните празници)

Ако плащането се валидира след началната дата на започване на валидността на винетката, тя не се издава автоматично и ще бъдеш потърсен от оператор, за да се определи дали заявката се извършва отново или се анулира

Как мога да получа винетката?
- по електронна поща
- мога винаги да прегледам в моя профил от сайта е-rovinieta.ro данните за закупените винетки (след вписване) и фискална фактура
- по желание, ако уточня, когято поръчвам, мога да получа потвърждение със SMS на желания от мен номер (безплатно)

Как мога да получа фактурата?
- по електронна поща
- мога винаги да прегледам и отпечатам данъчната фактура, в моя профила от сайта www.e- rovinieta.ro (след вписване)

Всички права запазени 2010 - 2021 @ Национален съюз на автомобилните превозвачи от Румъния
Designed by