UNTRR - Националният съюз на автомобилните превозвачи от Румъния е неправителствена професионална и работодателска организация, независима, безпартийна, основана през 1990 г. на демократични принципи.
UNTRR насърчава и защитава интересите на автомобилните превозвачи на местно и международно ниво, регистрирайки от началото до сега над 13.000 членове - оператори, които извършват вътрешни и международни превози на стоки и хора.

Във външен план UNTRR е активен член на:

 • Международния съюз за автомобилен транспорт (IRU) в Женева, в рамките на Съвета за пътнически и товарен транспорт;
 • Международната асоциация на мултимодалния транспорт (IMMTA) в Женева
 • Международната пътническа федерация (IRF) в Женева;
 • Асоцииран член на Международната автомобилна превенция (PRI) в Лисабон.


Във вътрешен план UNTRR е член на:

 • Националната конфедерация на румънските работодатели (CNPR)
 • Алианса на работодателските конфедерации на Румъния (ACPR) чрез CNPR
 • Търговско-промишлената палата на Румъния (CCIR)
 • Националната асоциация на износителите и вносителите в Румъния (ANEIR)
 • Алианса за икономическо развитие на Румъния (ADER)
 • Междуведомствения съвет за безопасност на движението (CISR)
 • Секторния транспортен комитет (Подкомитет „Автомобилен транспорт”)

Мисията на U.N.T.R.R.

U.N.T.R.R. се стреми да бъде лидер в предоставянето на съответните услуги с добавена стойност на общността на националните и международните превозвачи в Румъния.
UNTRR поема мисията да бъде основният представител на превозвачите в Румъния и основен партньор за социален диалог на нивото на бранша на автомобилния транспорт.

Визията на U.N.T.R.R.

U.N.T.R.R. ще се развива като модерна и гъвкава организация, с нова управленска визия, ориентирана към професионализма, ефективността и производителността в задоволяване потребностите на превозвачите членове, за да се превърне в най- ценната организация в сектора на автомобилния транспорт.

Всички права запазени 2010 - 2021 @ Национален съюз на автомобилните превозвачи от Румъния
Designed by