A rovignettákról

Nem lehet a kibocsátást megelőző időponttól érvényes rovignettát kibocsátani.

A rovignettát legfeljebb 30 nappal az érvényességi időpontja előtt lehet megvásárolni.

A rovignettát kizárólag a befizetett összegnek az UNTRR bankszámlájára érkezése után bocsátják ki (bankkártyás online kifizetés esetén néhány percen belül, banki rendelvénnyel történő kifizetés esetén néhány napon belül).

A 424/2002. számú törvénnyel jóváhagyott 15/2002. számú kormányrendelet 1. cikke 1. pontjának j) alpontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően a rovignetta az a dokumentum vagy elektronikus bejegyzés, amely igazolja a romániai úthasználati díj kifizetését. A rovignetta külalakját, tartalmát, kibocsátásának módját, feltételeit és eszközeit a szállításért és infrastruktúráért felelős miniszter rendeletével jóváhagyott módszertani szabályokkal határozzák meg.

Az úthasználati díj a romániai országúthálózat használati időtartamától függ (egy nap, 30 nap, 90 nap, 12 hónap). A használat időtartama a közlekedés és az állomásozás időtartamát egyaránt tartalmazza.

A 2010. évi 8. rendelettel meghatározott díjak a következők:

categoria

category
Tipul vehiculului

Type of vehicle
Durata de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania

Period of use of national road network in Romania
Tariful [EURO] (TVA inclus)

Tariff [EURO] (including VAT)
A autoturism

car
7 zile 3
30 de zile 7
90 de zile 13
12 luni 28
B vehicule de transport marfa cu MTMA mai mica sau egala de 3.5 tone

goods transport vehicle with maximum total weight authorized less or equal to 3.5 t
7 zile/days 6
30 de zile/days 16
90 de zile/days 36
12 luni/months 96
C vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare de 3.5 tone si mai mica sau egala de 7.5 tone

goods transport vehicle with maximum total weight authorized more than 3.5 t and less or equal to 7.5t
1 zi/day 4
7 zile/days 16
30 de zile/days 32
90 de zile/days 92
12 luni/months 320
D vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare de 7.5 tone si mai mica de 12 tone

goods transport vehicle with maximum total weight authorized more than 7,5 t and less than 12t
1 zi/day 7
7 zile/days 28
30 de zile/days 56
90 de zile/days 160
12 luni/months 560
E vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare sau egala de 12 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv)

goods transport vehicle with maximum total weight authorized more or equal to 12 t, maximum 3 axles (including)
1 zi/day 9
7 zile/days 36
30 de zile/days 72
90 de zile/days 206
12 luni/months 720
F vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare sau egala de 12 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv)

goods transport vehicle with total maximum authorized weight more or equal to 12 t, minimum 4 axles (including)
1 zi/day 11
7 zile/days 55
30 de zile/days 121
90 de zile/days 345
12 luni/months 1.210
G vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducatorul auto) si maximum 23 locuri pe scaune (inclusiv conducatorul auto)

passenger transport vehicles with more than 9 seats (including the driver) and maximum 23 seats (including the driver)
1 zi/day 4
7 zile/days 20
30 de zile/days 52
90 de zile/days 120
12 luni/months 320
H vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 locuri pe scaune (inclusiv conducatorul auto)

passenger transport vehicles with more than 23 seats (including the driver)
1 zi/day 7
7 zile/days 35
30 de zile/days 91
90 de zile/days 210
12 luni/months 560
 

A személygépkocsik és a 3,5 tonnánál kisebb vagy ezzel egyenlő maximális megengedett össztömegű árufuvarozó járművek esetében 7 napnál rövidebb időszakra nem lehet úthasználati díjat fizetni.

Az úthasználati díj kifizetéséért és az érvényes rovignetta birtoklásáért, valamint az áthaladási díj kifizetéséért vagy a koncessziós díj kifizetéséért kizárólag a román felhasználó felel, idegen felhasználók esetében ez a felelősség a jármű vezetőjét terheli.

A közlekedés érvényes rovignetta nélkül szabálysértésnek minősül, és pénzbírsággal sújtandó.

A szabálysértő köteles a szabálysértési bírságon kívül kártérítést is fizetni, a rovignetta nélkül használt jármű típusától függően, s a kártérítés összegét az utólagosan módosított és kiegészített 15/2002. számú sürgősségi kormányrendelet írja elő.

Valamennyi jog fenntartva 2010 - 2021 @ Romániai Közúti Fuvarozók Országos Szövetsége
Designed by