Gyakori kérdések

 

Milyen típusú utakra kell úthasználati díjat fizetni (rovignietta)?

A módosított és kiegészített 15/2002. számú sürgősségi kormányrendeletnek megfelelően:

(21) Az úthasználati díjat az 1. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott romániai országúthálózatra alkalmazzák, kivéve azokat az útszakaszokat, amelyekre koncessziós díjakat alkalmaznak.

1. cikk (1) bekezdés

d) a romániai országúthálózat – az utak rendszeréről szóló, újraközzétett, utólagosan módosított és kiegészített 43/1997. számú sürgősségi kormányrendelet 6. cikkének (1) bekezdése szerint meghatározott, nemzeti érdekű utak;

(1) A nemzeti érdekű utak az állam köztulajdonához tartoznak, és felölelik azokat az országutakat, amelyek összekötik az ország fővárosát a megyeszékhely városokkal és az országos érdekű objektumokkal, illetve ezeket egymással, valamint a szomszédos országokkal és a következőképpen osztályozhatók:

a) autópálya;

b) expressz utak;

c) európai országutak (E);

d) fő országutak;

e) másodrangú országutak.

 

Érvényes rovignettám van, de megbüntettek, mit tegyek?

A szabálysértés megállapítási és büntetést kiszabó jegyzőkönyv ellen panasz emelhető a kézbesítéséből vagy közlésétől számított 15 napon belül.

A panaszt a vétség elkövetésének helyszíne szerint illetékes bírósághoz kell benyújtani (amennyiben a ténymegállapítási jegyzőkönyvben nincs más bíróság megjelölve).

 

Hol fizethető a bírság, ha nincs érvényes rovignettám?

A 8/2010. számú kormányrendelettel módosított és kiegészített 15/2002. számú kormányrendelet 8. cikke 5. pontjának megfelelően,

(5) A úthasználók terhére kihágási pénzbírság róható ki a romániai országút-hálózatban és a román államhatár átlépésekor az ellenőrző pontoknál.

 

 

Ideiglenesen bejegyzett gépjárműre kell rovignettát vásárolni?

Igen, „a romániai országút-hálózat használati díjának alkalmazására vonatkozó módszertani szabályokat jóváhagyó, 2010. október 1-i 769. számú rendelet” 1. cikkének (2) bekezdése szerint:

(2) Az úthasználati díjat valamennyi román és idegen úthasználóra alkalmazzák az ezek által birtokolt valamennyi gépjárműre, amelyek akár ideiglenesen, akár véglegesen vannak bejegyezve és a romániai országút-hálózatot igénybe veszik.

 

Milyen adatokra van szükség a www.e-rovinieta.ro honlapon megrendelt rovignetták fizetési rendelvénnyel való kifizetéséhez?

Címzett: Romániai Közúti Fuvarozó Országos Szövetsége

Adószám: RO2836143

RAIFFEISEN BANK – Alba Iulia tér-i fiók

Bankszámlaszám: RO33 RZBR 0000 0600 0209 3738

Kérjük, a fizetési rendelvényen tüntessék fel az 'online rovignetta' megjegyzést és a rendelés dátumát vagy a proforma számla számát.

 

Az egynapos rovignietta, amit ma vásároltam, egész nap érvényes, azaz a mai nap 0 órájától?

Nem, „a romániai országút-hálózat használati díjának alkalmazására vonatkozó módszertani szabályokat jóváhagyó, 2010. október 1-i 769. számú rendelet” 3. cikkének (6) bekezdése szerint:

(6) Ha az érvényesség kezdete a vásárlás napja, a rovignetta érvényessége az úthasználati díj kifizetésének órájától kezdődik és a tárgyidőszak utolsó napjának 24.00-ik órájában jár le.

 

 

Melyek az érvényességi időszakok?

A romániai országút-hálózat használati díjának alkalmazására vonatkozó, a 2010. október 1-i 769. számú rendelettel jóváhagyott módszertani szabályok 3. cikke:

(5) A rovignetta érvényességi időszaka az úthasználó által megjelölt nap 0.00-ik órájában kezdődik és a fizetés tárgyidőszaka utolsó napjának 24,00-ik órájában jár le.

(6) Ha az érvényesség kezdete a vásárlás napja, a rovignetta érvényessége az úthasználati díj kifizetésének órájától kezdődik és a tárgyidőszak utolsó napjának 24.00-ik órájában jár le.

(2) Az érvényességi időszakokat a következőképpen határozzák meg:

a) egy nap – az a nap, amelyre dátum szerint kifizették az úthasználati díjat;

(6) Ha az érvényesség kezdete a vásárlás napja, a rovignetta érvényessége az úthasználati díj kifizetésének órájától kezdődik és a tárgyidőszak utolsó napjának 24.00-ik órájában jár le.

b) 7 nap – az érvényesség kezdeti időpontjának megfelelő nap és a következő 6 nap;

c) 30 nap – az érvényesség kezdeti időpontjának megfelelő nap és a következő 29 nap;

d) 90 nap – az érvényesség kezdeti időpontjának megfelelő nap és a következő 89 nap;

e) 12 hónap – az érvényesség kezdeti időpontjának megfelelő nap és a következő év ugyanazon napját megelőző nap.

 

Szabálysértések és büntetések, a 15/2002. számú kormányrendeletnek megfelelően

Bűncselekmények, szabálysértések és büntetések, amelyeket előírt a Romániai országút-hálózat használati díjának és az áthaladási díjnak az alkalmazásáról szóló 15/2002. számú kormányrendelet

BŰNCSELEKMÉNYEK

Büntetések

Bűncselekmény besorolása a Büntető Törvénykönyvnek megfelelően

A Büntető Törvénykönyv 282. cikkének szövege

Rovignetták hamisítása, hamis nyomtatványok birtoklása vagy felhasználása bűncselekménynek minősül

3 évtől 12 évig terjedő börtönbüntetés és egyes jogoktól való eltiltás

5 évtől 15 évig terjedő börtönbüntetés és egyes jogoktól való eltiltás

Büntető Törvénykönyv 282. cikke – pénz és egyéb értékek hamisítása

(1) Fém pénzérmék, papír pénz, nyilvános hitelcímletek, csekkek, bankintézetek vagy más illetékes hitelintézetek által kibocsátott, fizetésre szolgáló bármilyen más címletek vagy bármely más hasonló címletek vagy értékek hamisítása 3 évtől 12 évig terjedő börtönbüntetéssel és egyes jogoktól való eltiltással büntetendő.

(2) Ugyanazon büntetéssel sújtandó az előző bekezdésében említett hamisított értékek bármilyen módon való forgalomba helyezése vagy birtoklása forgalomba helyezés céljából.

(3) Amennyiben az előző bekezdésben említett cselekmények a pénzügyi rendszert jelentősen megkárosíthatták volna, a büntetés 5 évtől 15 évig terjedő börtönbüntetés és egyes jogoktól való eltiltás, ha pedig a pénzügyi rendszert jelentősen megkárosították, a büntetés 10 évtől 20 évig terjedő börtönbüntetés és egyes jogoktól való eltiltás.

(4) A kísérlet büntetendő.

 

SZABÁLYSÉRTÉS

Büntetések

Pénzbírság (minimum-maximum)

Felelős személy

Az érvényes rovignetta nélküli közlekedés szabálysértésnek minősül

Min.3.000 max. 4.500 lej a 12,01 tonnát meghaladó maximális megengedett összetömegű, legalább 4 tengelyű árufuvarozó járművekre alkalmazandó;

ÚTHASZNÁLÓ *

Min.2.750 max. 3.000 lej – a 12,01 tonnát meghaladó maximális megengedett összetömegű, 3 tengelyű árufuvarozó járművekre alkalmazandó;

Min.1.750 max. 2.250 lej

- 7,5 t és 12,00t közötti maximális megengedett össztömegű árufuvarozó járművekre alkalmazandó;

- 23-nál több ülőhellyel (a gépkocsivezetővel együtt) rendelkező személyszállító gépjárművek;

Min.1.250 max. 1.750 lej

- 3,5 t és 7,5 t közötti maximális megengedett össztömegű árufuvarozó járművekre alkalmazandó;

- 9-nél több és 23-nál kevesebb ülőhellyel (a gépkocsivezetővel együtt) rendelkező személyszállító gépjárművek;

Min.750 lei max. 1.250 lej

a 3,5 tonnánál kisebb maximális megengedett összetömegű járművekre alkalmazandó

Min. 250 max. 500 lej

Személygépkocsik

* a forgalmi engedélyben szereplő természetes vagy jogi személy úthasználók, akik tulajdonában van vagy, az esetnek megfelelően, akik valamilyen törvényes jog alapján használhatják a Romániában bejegyzett járművet, a továbbiakban román úthasználók, illetve a forgalmi engedélybe beírt azon természetes vagy jogi személyek, akik tulajdonában van vagy, az esetnek megfelelően, valamely törvényes jog alapján használják a más országban bejegyzett járművet, a továbbiakban külföldi úthasználók;

A román úthasználók az úthasználati díjat lejben fizetik be, a kifizetés időpontja előtti hónap utolsó előtti napján érvényes román jegybanki valutaárfolyamon átszámítva.

A kifizetés időpontja előtti hónap utolsó előtti napján érvényes román jegybanki valutaárfolyam alatt Románia Nemzeti Bankja által az illető hónap utolsó előtti munkanapján közölt árfolyam értendő.

A külföldi úthasználók az úthasználati díjat:

 • - a valutapiacon jegyzett, szabadon váltható valutában az euróban meghatározott díj egyenértékében, az illető valutának a kifizetés napját megelőző hónap utolsó előtti napján érvényes román jegybanki árfolyamtól függően;

 • - lejben, a kifizetés időpontja előtti hónap utolsó napján érvényes román jegybanki valutaárfolyamon, amint azt a (2) bekezdés meghatározza. A lejben megállapított árak a valutapiacon szabadon beváltható valutában is kifizethetők, az Európai Központi Bank által közölt és az Unió Hivatalos Közlönyében közzétett, október első napján érvényes árfolyamon.

Europene, a következő naptári év január 1-jétől alkalmazandó árfolyamon.

 

A szabálysértést megállapító jegyzőkönyv kézhezvételét követőn megállapítottam, hogy a rovignettát kibocsátó operátor tévesen írta be a jármű forgalmi rendszámát. Mit tegyek a tévedés elhárítása érdekében?

A kérést eredetiben elküldeni a CNAIR - S.A.-nak a www.cnadnr.ro honlapon a Rovignetta Téves forgalmi rendszám javítására vonatkozó kérelem cikkénél található űrlapot használva, csatolva a következőket:

 • a téves rendszámra vonatkozóan az ügyfél számára kibocsátott dokumentum másolata;

 • a forgalmi engedélynek vagy a jármű törzskönyvének másolata, amelyből kitűnik a helyes rendszám;

 • a fizetési dokumentum másolata.

Az előbbiekben említett dokumentumok alapján a CNAIR elvégzi a forgalmi rendszám helyesbítését, amennyiben teljesített az alábbi feltételek egyike:

 • az ügyfél másolati dokumentumába beírt járműazonosítási szám megfelel a úthasználó által küldött forgalmi engedélyben vagy jármű törzskönyvben szereplőnek;

 • román úthasználók esetében a forgalmazó által kibocsátott dokumentumba nincs beírva a jármű azonosítási száma, s hajtási jogosítványokkal és forgalmi engedélyekkel foglalkozó igazgatóság adatbázisában található bejegyzéseknek megfelelően a dokumentumba beírt forgalmi rendszám a rovignetta kibocsátásakor nem volt kiutalva egyetlen járműnek sem;

 • külföldi úthasználók esetében a forgalmazó által kibocsátott dokumentumban a  bejegyzett forgalmi rendszám legfeljebb két karakter elírását jelenti, s a jármű azonosítási száma nem szerepel;

 • a rovignettát olyan jármű forgalmi rendszámára bocsátották ki, amely nem köteles úthasználati díj fizetésére.

 

Eladtam a járművet és mégis kaptam szabálysértést megállapító jegyzőkönyvet

Ez annak tudható be, hogy a jármű eladását követőn az új tulajdonos nem írta át a jármű feletti tulajdonjogot a hatályos jogszabályban előírt határidőben (a járművek forgalomba való beírása, bejegyzése, törlése és a vonatkozó ideiglenes engedély vagy próbaengedély kibocsátásának eljárásáról szóló, utólagosan módosított és kiegészített 1501/2006. számú közigazgatási és belügyminiszteri rendelet). Ebből az okból a hajtási jogosítványokkal és a járművek bejegyzésével foglalkozó igazgatóság nyilvántartásában ön továbbra is a jármű tulajdonosaként szerepel, román úthasználók esetén (a forgalmi engedélyben szereplő természetes vagy jogi személyek, akik tulajdonában van vagy, az esetnek megfelelően, törvényi jog alapján használhatják a Romániában bejegyzett járművet) a rovignetta kifizetéséért kizárólag ezekre hárul.

A CNAIR-nek nincs joga más személyekre büntetést kiróni, mint azokra, akik a forgalmi engedélyben birtokosként vagy valamely törvényi jog alapján használóként szerepelnek. Ebben az esetben a kibocsátott jegyzőkönyv a közlésétől számított 15 napos határidőn belül kifogásolható a lakhely vagy a cég székhelye szerint illetékes bíróságnál.

Ugyanakkor a jármű bejegyzése szerint illetékes, a hajtási jogosítványokkal és a járművek bejegyzésével foglalkozó közösségi közszolgálathoz fordulhatnak, hogy értesítést nyújtsanak be a jármű elidegenítéséről. Az értesítéshez csatolni kell az igazoló dokumentumok másolatát (a jármű adásvételi szerződése, adónyilvántartásból való törlésének bizonylata).

 

Kaptam egy szabálysértési jegyzőkönyvet és kifizettem a büntetést. Mit tegyek tovább?

Amennyiben a szabálysértési büntetést a jegyzőkönyvnek megfelelően kifizette, a kifizetést tanúsító dokumentumot a jegyzőkönyv másolatával és a fizetési értesítővel együtt el kell küldenie a CESTRIN-nek az alábbi módszerek egyikével.

 • postán a következő címre: Bd. Iuliu Maniu, nr. 401 A, Sector 6, Bucuresti

 • közvetlenül átadva a CESTRIN székhelyén, melynek címe: Iuliu Maniu sgt. 401 A sz., 6. kerület, Bukarest;

Kérjük, őrizze meg a fizetési dokumentumok eredeti példányát.

 

Több szabálysértési jegyzőkönyvet kaptam egyazon járműre, de eltérő elkövetési időponttal. Mindegyik jegyzőkönyv tekintetében ki kell fizetnem a büntetést?

IGE

 

Ha szabálysértési büntetést fizettem, kell-e rovignettát vásárolnom?

IGEN

 

A rovignetta megőrzi érvényességét, ha eladtam a járművet, megőriztem a rendszámot és erre irattam be az új járművet?

NEM

 

A rovignetta megőrzi érvényességét, ha megváltozik a tulajdonos vagy ennek lakcíme, de a forgalmi rendszám azonos marad?

IGEN

 

A rovignetta megőrzi érvényességét, a forgalmi rendszám módosulása esetén?

A rovignetta tárgyát képező jármű forgalmi rendszámának módosulása esetén a rovignetta csak akkor marad érvényes, ha a kibocsátásakor helyesen volt beírva a jármű azonosítási száma.

Bármely más helyzetben az úthasználónak írásban kell kérnie a CNAIR S.A.-tól a forgalmi rendszám módosítását a SIEGMCR adatbázisában.

Minden egyes módosítás érdekében az úthasználó a CNAIR - S.A. valamelyik munkapontjához fordul (ezek jegyzéke megtalálható a Rovignetta – forgalmi rendszámok módosítására szolgáló pontok cikkben), az alábbi dokumentumokkal:

 • a www.cnadnr.ro honlap Rovignetták – „Nyomtatvány – Forgalmi rendszám módosítása iránti kérelem” cikkében található típusnyomtatványnak megfelelő írásos kérelem

 • a jármű törzskönyve eredetiben és másolatban

A forgalmi rendszámnak az adatbázisban való módosítását követőn a SIEGMCR révén új dokumentumot bocsátanak ki, amely tanúsítja a módosítás végrehajtását és a rovignetta érvényességét az új forgalmi rendszámra; e dokumentum két példányban készül:

 • egyiket lepecsételi a CNAIR - S.A. és átadja a kérelmezőnek;

 • a másikat aláírja a kérelmező és a CNAIR - S.A-nál marad.

 

Vásároltam egy járművet s a bejegyzéséig ideiglenes rendszámmal (piros számtáblával) közlekedik. Erre az időszakra kell-e rovignettát vásárolni?

 

Úgy az ideiglenes rendszámmal közlekedő járművekre, mind a bejegyzett járművekre NEM kell rovignettát fizetni.

 

Bejegyeztem egy járművet, s a mikor rovignettát akartam vásárolni, az operátor közölte, hogy erre a forgalmi rendszámra már kibocsátottak egy érvényes rovignettát. Kell új rovignettát vásárolnom?

Ha a informatikai rendszerben az illető forgalmi rendszám tekintetében már létezik az illető időszakban érvényes rovignetta, ezt csak akkor tekintik érvényesnek az ön járművére, ha a rovignettat tárgyát képező járműazonosító szám azonos az ön által birtokolt jármű forgalmi engedélyében szereplővel, és az illető rovignettát az ön által birtokolt járműtípusra bocsátották ki.

Ha a két járműazonosítás szám nem azonos vagy az ön által birtokolt jármű típusa eltérő az informatikai rendszerben létező rovignetta tárgyát épező jármű típusától, a rovignettát nem tekintik érvényesnek az ön járművére, az operátor pedig köteles kibocsátani a kért rovignettát.

 

Eladtam a járművet s a rovignetta továbbra is érvényes. Kiszámítható az érvényességből fennmaradt, a jármű eladásától a rovignette érvényességének lejártáig terjedő időszakra járó összeget, és visszakaphatom-e azt?

NEM

A fel nem használási időszakkal arányos összeget csak a felhasználó kérésére lehet visszafizetni, ha a járművet törölték a forgalomból az alábbi okokból:

 • szétbontották, leírták vagy szétbontás céljából átadták egy szakosított egységnek;

 • a járművet véglegesen kivitték Romániából;

 • bejelentették a jármű ellopását.

 

Több rovignettát kifizettem egyazon járműre, legalább egy napra egymást fedő érvényességi időszakra. Mit tegyek, hogy visszakapjam az összeget, mely arra az időszakra jár, amelyben több rövignetta is érvényes egyazon járműre?

Abban az esetben, ha egyazon járműre több rovignettát bocsátanak ki, s legalább egy napra egymást fedik az érvényességi időszakok, a fedési időszakkal arányos összeget visszafizetik CNAIR - S.A.-hoz benyújtott kérelem alapján, melyhez csatolni kell a jármű törzskönyvének másolatát, amelyen szerepel „az eredetivel azonos” megjegyzés, az úthasználó aláírása és, az esetnek megfelelően, pecsétje.

A visszafizetendő összeget a fedési időszaktól függően számítják ki, levonva a banki jutalékokat és a forgalmazót megillető összegeket, és a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül fizetik vissza.

 

Amennyiben a jármű forgalmi engedélyében tulajdonosként egy lízingtársaság szerepel, de be vannak írva a járművet használó adatai is, a romániai országutak rovignetta nélküli használatával kapcsolatos szabálysértési jegyzőkönyvet a tulajdonos vagy a felhasználó nevére állítják ki?

Amennyiben a forgalmi engedélybe a tulajdonoson kívül fel van tüntetve a felhasználó is, a szabálysértési jegyzőkönyvet a felhasználó nevére állítják ki. A szabálysértési jegyzőkönyvet csak abban az esetben állítják ki a tulajdonosra (lízingtársaság), ha a felhasználó adatai nem szerepelnek a forgalmi engedélyben.

Valamennyi jog fenntartva 2010 - 2021 @ Romániai Közúti Fuvarozók Országos Szövetsége
Designed by