Click către noua interfată a site-ului

UNTRR – Krajowy Zwiazek Przewozników Drogowych w Rumunii jest pozarzadowa  organizacja zawodowa i  patronacka , niezalezna, apoloticzna zalozona w 1990 r na zasadach demokracji. 

UNTRR promuje i chroni interesy przewozników drogowych na plaszczyznie krajowej i miedzynarodowej; od zalozenia do chwili  obecnej organizacja zarejestrowala ponad 13.000 czlonków – podmiotów wykonujacych krajowy i miedzynarodowy przewóz drogowy pasazerski i towarowy.


Na plaszczyznie miedzynarodowej UNTRR jest aktywnym czlonkiem nastepujacych organizacji:

 • Miedzynarodej Unii Transportu Drogowego  (IRU) z siedziba w Genewie w ramach Rad ds Przewozu Pasazerów i Towarów
 • Miedzynarodowego Zrzeszenia Transportu Multimodalnego (IMMTA) z siedziba w Genewie
 • Miedzynarodowej Federacji Drogowej (IRF) z siedziba w Genewie
 • czlonek stowarzyszony  Miedzynarodowego Bezpieczenstwa Drogowego (PRI) z siedziba w Lizbonie

 

Na plaszczyznie krajowej  UNTRR jest czlonkiem:

 • Krajowej Konfederacji Pracodawców Rumunskich (CNPR)
 • Sojuszu Konfederacji Pracodawców Rumunskich (ACPR) za posrednictwem  CNPR
 • Rumunskiej Izby Handlu i Przemyslu (CCIR)
 • Krajowego Stowarzyszenia Eksporterów i Importerów w Rumunii  (ANEIR)
 • Sojuszu ds Rozwoju Gospodarczego Rumunii(ADER)
 • Miedzyresortowej Rady ds Bezpieczensta Ruchu Drogowego (CISR)
 • Sektorowego Komitetu Transportu (Podkomitetu Transportu Drogowego)

Misja  UNTRR

UNTRR pragnie byc liderem w zakresie dostarczania istotnych z wartoscia dodana na rzecz  wspólnoty przewozników w Rumunii – krajowych i miedzynarodowych uslug

UNTRR  przyjal  na siebie misje bycia najwazniejszym przedstawicielem przewozników rumunskich i glównym partnerem do dialogu spolecznego na poziomie branzy transportu drogowego. 

Wizja  UNTRR

UNTRR bedzie sie rozwijac jako nowoczesna  elastyczna organizacja, posiadajaca nowa wizje menadzerska ukierunkowana na cele profesjonalismu, skutecznosci i wydajnosci w zakresie spelniania potrzeb jej czlonków – przewozników oraz stania sie najbardziej ceniona organizacja w sektorze transportu drogowego

 

 

Wszystkie prawa zastrzezone 2010 - 2021 @ Krajowy Zwiazek Przewozników Drogowych w Rumunii
Designed by