Click către noua interfată a site-ului

O RO-winietach

Nie mozna wystawiac RO- winietek z data  waznosci poprzedzajaca  date ich wystawienia. 

Nie  mozna wystawiac RO-winietek wczesniej niz o 30 dni przed data rozpoczecia ich okresu waznosci

 

RO-winietki beda wystawiane jedynie po potwierdzeniu wplyniecia platnosci na konto bankowe UNTRR  (po kilku minutach w przypadku sfinalizowanej platnosci karta platnicza lub kilku dniach w przypadku platnosci przelewem).

 

Zgdonie z postanowieniami art. 1 ust.1 lit.j Rozporzadzenia Rzadowego nr 15/2002r, zatwierdzonego Ustawa 424/2002r, RO-winietka jest dokument lub rejestracja w formie elektronicznej potwierdzajace uiszczenie platnosci oplaty na korzystanie z sieci drogowej w Rumunii. Wzór, ksztalt, tresc, warunki oraz sposoby wystawiania RO-winietek okreslone sa przepisami wykonawczymi  zatwierdzonymi przez Zarzadzenie ministra transportu i infrastruktury.

Struktura taryfy zalezy od okresu korzystania z sieci drogowej w Rumunii  ( jeden dzien, 30 dni, 90 dni, 12 miesiecy). W okresie wykorzystania ujete sa trasa do przejezdzania oraz czas postojów.  

Taryfa ustalona przez Rozporzadzeniu nr 8 z  2010r jest nastepujaca:

categoria

category
Tipul vehiculului

Type of vehicle
Durata de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania

Period of use of national road network in Romania
Tariful [EURO] (TVA inclus)

Tariff [EURO] (including VAT)
A autoturism

car
7 zile 3
30 de zile 7
90 de zile 13
12 luni 28
B vehicule de transport marfa cu MTMA mai mica sau egala de 3.5 tone

goods transport vehicle with maximum total weight authorized less or equal to 3.5 t
7 zile/days 6
30 de zile/days 16
90 de zile/days 36
12 luni/months 96
C vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare de 3.5 tone si mai mica sau egala de 7.5 tone

goods transport vehicle with maximum total weight authorized more than 3.5 t and less or equal to 7.5t
1 zi/day 4
7 zile/days 16
30 de zile/days 32
90 de zile/days 92
12 luni/months 320
D vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare de 7.5 tone si mai mica de 12 tone

goods transport vehicle with maximum total weight authorized more than 7,5 t and less than 12t
1 zi/day 7
7 zile/days 28
30 de zile/days 56
90 de zile/days 160
12 luni/months 560
E vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare sau egala de 12 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv)

goods transport vehicle with maximum total weight authorized more or equal to 12 t, maximum 3 axles (including)
1 zi/day 9
7 zile/days 36
30 de zile/days 72
90 de zile/days 206
12 luni/months 720
F vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare sau egala de 12 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv)

goods transport vehicle with total maximum authorized weight more or equal to 12 t, minimum 4 axles (including)
1 zi/day 11
7 zile/days 55
30 de zile/days 121
90 de zile/days 345
12 luni/months 1.210
G vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducatorul auto) si maximum 23 locuri pe scaune (inclusiv conducatorul auto)

passenger transport vehicles with more than 9 seats (including the driver) and maximum 23 seats (including the driver)
1 zi/day 4
7 zile/days 20
30 de zile/days 52
90 de zile/days 120
12 luni/months 320
H vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 locuri pe scaune (inclusiv conducatorul auto)

passenger transport vehicles with more than 23 seats (including the driver)
1 zi/day 7
7 zile/days 35
30 de zile/days 91
90 de zile/days 210
12 luni/months 560
 

W przypadku samochodów osobowych i pojazdów do  przewozu towarów o maksymalnej dopuszczonej masie calkowitej mniejszej lub równej 3,5 t minimalny okres, na który mozna uiszczac platnosc drogowa wynosi 7 dni. 

Odpowiedzialnosc uiszczania platnosci za oplate drogowa oraz posiadania waznej RO-winietki, jak i taryfy na przejazd lub taryfy na koncesje nalezy wylacznie do rumunskich uzytkowników, a w przypadku uzytkowników zagranicznych lezy ona wylacznie w gestii prowadzacego pojazdu.

Czyn podrózowanie  bez posiadania  waznej RO-winietki  stanowi  przestepstwo i ulega karze grzywny.

Sprawca ma obowiazek zaplaty, oprócz grzywny za wykroczenie, tytulem odszkodowania, w zaleznosci od rodzaju pojazdu uzytkowanego nieposiadajac RO-winietki waznej,  kwot okreslonych wedlug zalacznika do Rozporzadzenia Rzadowego nr 15/2002 r w trybie pilnym z pózniejszymi zmianami i uzupelnieniami

 

Wszystkie prawa zastrzezone 2010 - 2021 @ Krajowy Zwiazek Przewozników Drogowych w Rumunii
Designed by