Click către noua interfată a site-ului

Najczesciej zadawane pytania

 

Do jakiego rodzaju dróg stosuje sie oplata drogowa (RO-winietka)?

 

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rzadu nr 15/2002r ze zmianami i uzupelnieniami:  

(21)Oplata drogowa stosuje sie w zwiazku z siecia dróg krajowych w Rumunii okreslona w  art. 1 ust. (1) lit. d),  z wyjatkiem odcinków dróg, gdzie beda stosowane taryfy koncesyjne.

art. 1 ust. (1)

d siec dróg krajowych w Rumunii  - drogi krajowe o interesie narodowym okreslone zgodnie z  art. 6 alin. (1) Rozporzadzenia Rzadu nr. 43/1997r dot. systemu dróg, przedrukowanym, z pózniejszymi zmianami i uzupelnieniami;

(1)Drogi krajowe o interesie narodowym  naleza do publicznego majatku panstwa i polegaja na  drogach krajowych zapewniajacych polaczenie ze stolica  kraju, wojewódzkimi miastami stolecznymi, obiektami o interesie publicznym, miedzy soba oraz z krajami sasiednimi i moga byc sklasyfikowane jak ponizej:

·         a)autostrady;

·         b)drogi ekspresowe;

·         c)europejskie drogi krajowe (E);

·         d)glówne drogi krajowe;

·         e)drugorzedne drogi krajowe

 

Mam RO-winietke wazna ale dostalem /dostalam kare), co mam robic?

 

Przeciwko protokólowi  o stwierdzeniu naruszenia i nalozenia kary mozna wniesc odwolanie w ciagu 15 dni od daty jego doreczenia lub powidomienia

Odwolanie nalezy zlozyc w sadzie wlascym terytorialnie dla miejsca popelnienia naruszenia (o ile protokól o stwierdzeniu naruszenia nie wskazuje innego miejsca).

 

Gdzie moge dostac kare za nieposiadanie waznej RO-winietki drogowej?

 

Zgodnie  z  art. 8 pkt.5 (Rozporzadzenia Rzadu nr 15/2002r uzupelnionego i zmienionego Rozporzadzeniem Rzadu nr. 8/2010 r.),

(5) Uzytkownikom (dróg) mozna nakladac  kary zarówno na drogach krajowych w Rumunii jak i w przygranicznych punktach kontrolnych przy wyjezdzie z Rumunii.

 

Jezeli zmieniam numer rejestracyjny, czy RO-winietka pozostaje wazna do konca okresu, na który zostala kupiona?

 

Tak ale jedynie z przestrzeganiem procedury przedstawionej w  Art. 9 "ZARZADZENIA  nr. 769 z 1 pazdziernika  2010 r  dot.  przepisow wykonawczych  zastosowania oplaty za korzystanie z sieci dróg krajowych w Rumunii " :

Art. 9

(1) W przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu RO-winietka pozostaje wazna jedynie pod warunkiem, ze uzytkownik wnioskowal na pismie o dokonanie zmiany w bazie danych CNAIR - S.A.

(2) Aby dokonac powyzszej  zmiany  uzytkownik ma zlozyc nastepujace dokumenty w jednym z punktów wykonywania dzialalnosci nalezacych do  CNAIR - S.A.:

·         a) wniosek – na pismie, wedlug  formularza – wzoru znajdujacego sie na stronie internetowej CNAIR - S.A.;

·         b) kopie karty pojazdu i oryginalu tego dokumentu, dla sprawdzenia zgodnosci kopii z oryginalem.

(3) Wniosek jest rozstrzygniety na miejscu a w przypadku, gdy jest on uzasadniony, zmiana jest dokonana w bazie danych  po uiszczeniu przez uzytkownika  oplaty za zmiane numeru rejestracyjnego.

(4) Oplata za zmiane numeru rejestracyjnego w bazie danych wynosi 20 (cena nie uwzgledni apodatku VAT) za kazdy zmieniony numer rejestracyjny.

(5) W tym samym czasie ze zmiana numeru rejestracyjnego w bazie danych zostanie wydany za posrednictwem SIEGMCR (Informatycznego Systemu Wystawiania, Zarzadzania, Monitorowania i Kontroli Winiet) w dwóch egzemplarzach identycznych, dokument potwierdzajacy dokonanie zmiany oraz  okres waznosci winiety w zwiazku  z nowym numerem rejestracyjnym

·         a) jeden egzemplarz opatrzony  w pieczec CNAIR – S.A. pozostaje u uzytkownika

·         b) drugi egzemplarz podpisany przez uzytkownika pozostaje w CNAIR - S.A.

 

Czy dla pojazdu zarejestrowanego tymczasowo musze kupic RO-winietke?

 

Tak - zgodnie z  Art. 1, ust. (2)  „ZARZADZENIA  nr. 769 z 1 pazdziernika  2010 r  dot.  norm metodzycznych  zastosowania oplaty za korzystanie z sieci dróg krajowych w Rumunii "

(2) Oplata za korzystanie z sieci dróg dotyczy krajowych i zagranicznych uzytkowników i obowiazuje  dla wsyzstkich pojazdów w ich posiadaniu zarejstrowanych na stale lub tymczasowo jezdzacych po drogach krajowych w Rumunii.

Jakie dane musze znac, aby zaplacic przelewem za zamówienia skladane na stronie internetowej www.e-rovinieta.ro ?

 

Odbiorca: Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (Krajowy Zwiazek Przewozników Drogowych w Rumunii

Kod podatkowy NIP  : RO2836143

RAIFFEISEN BANK - Sucursala Piata Alba Iulia (Oddzial Piata Alba Iulia)

Konto: RO33 RZBR 0000 0600 0209 3738

Prosimy o doprecyzowanie na poleceniu przelewu: 'rovinieta online' oraz podanie daty zamówienia lub numeru faktury proformy.

 

Czy RO-winietka na jeden dzien jest wazna przez caly dzien, tj poczawszy od godziny 00,00 tego dnia?

 

Nie, zgodnie z Art. 3, ust.  (6) „ZARZADZENIA  nr. 769 z 1 pazdziernika  2010 r  dot.  przepisów wykonawczych  zastosowania oplaty za korzystanie z sieci dróg krajowych w Rumunii ":

(6)  Jezeli dzien rozpoczecia waznosci winiety jest dzien biezacy, waznosc winiety  rozpoczyna sie o godzinie dokonania platnosci i uplynie o godz. 24:00 ostatniego dnia okresu, za który oplata byla uiszczona.

 

Czy moge odzyskac równowartosc RO- winietki za okres , w którym nie jezdzono pojazdem, którego RO-winietka dotyczy?

 

Zgodnie z  PRZEPISAMI WYKONWCZYMI  z dnia 1 pazdziernika  2010 r dot . stosowania taryyfy oplaty za korzystanie z sieci drogowej w Rumunii , zatwierdzonymi ZARZADZENIEM  nr. 769 z 1 pazdziernika  2010 r, równowartosc RO-winietki mozna odzyskac wylacznie w ponizszych sytuacjach:

Art. 6

(1)CNAIR - S.A.  równowartosc oplaty za korzystanie, za okres niekorzystania, na wniosek uzytkownika,  w przypadku wycofania pojazdu   z ruchu  w wyniku:

a) demontazu, kasacji lub przekazania pojazdu podmiotowi wyspecjalizowanemu w celu rozbiórki;

b) wywozu /wyjazdu pojazdu z Rumunii na stale;

c)zgloszeniu  kradziezy pojazdu.

(2) Wniosek o zwrot równowartosci oplaty w wysokosci odpowiadajacej okresowi niekorzystania nalezy zlozyc w CNAIR-S.A. wraz ze wszystkimi dokumetami wystawionymi przez wlasciwe wladze, z których wynika odpowiednio, jaka byla natura wydarzenia, które doprowadzilo do zniszczenia pojazdu, data, kiedy przekazano pojazd podmiotowi wyspecjalizowanemu w demontazu pojazdów, data zarejestrowania kradziezy, lub razem z oryginalem lub kopia poswiadczona za zgodnosc z oryginalem dowodu o wylaczenie pojazdu z ruchu, wydanego przez organy  Policji  drogowej.

(3) Kwota do zwrotu bedzie obliczona porporcjonalnie do okresu nieuzytkowania pojazdu, odpowiednio z okresem miedzy data wydarzenia drogowego doprowadzacego do zniszczenia pojazdu, data przekazania pojazdu podmiotowi wyspecjalizowanemu w demontazu pojazdów, data rejestracji zgloszenia  kradziezy, data wykreslenia  pojazdu  z ruchu na stale, a data wygasniecia RO-winietki, minus prowizje bankowe i prowizje nalezne dystrybutorom.

Art. 7

(1) W przypadku, w którym dla tego samego pojazdu sa uiszczone oplaty dwa lub kilka razy za okresy, które sie nakladaja na siebie  przez przynajmniej jeden dzien, na wniosek uzytkownika,  CNAIR - S.A. zwróci  uzytkownikowi równowartosc oplaty odpowiadajacej okresowi nakladania  sie na siebie oplat.

Art. 7

(2) Wniosek o zwrot równowartosci oplaty odpowiadajacej okresu nakladania sie na siebie  oplat nalezy zlozyc w  CNAIR - S.A. razem z kopia karty pojazdu lub zaswiadczenia o jego rejestracji optarzone w  adnotacje „zgodnie z oryginalem”, podpis i odpowiednio, pieczec urzedowa uzytkownika.   

(3) Kwota do zwrotu bedzie obliczona w zaleznosci od wielkosci okresu nakladania  sie na siebie waznosci oplat, minus prowizje bankowe i prowizje nalezne dystrybutorom.

Art. 8

(1). W zwiazku ze wnioskami o zwrot oplat, CNAIR – SA ma obowiazek sprawdzic, czy przedmiotowe sytuacje sa zgodne z postanowieniami art. 6 i 7 oraz zwrócic uzytkownikowi kwote, do której przysluguje mu prawo zwrotu w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania wniosku.

(2). W przypadku wniosków o zwrot oplat zgodnie z art. 6 i 7 CNAIR - S.A., jezeli stwierdzi , ze uzytkownilkowi nie przysluguje prawo zwrotu oplat, poinformuje uzytkownika w treminie 30 dni roboczych po otrzymaniu wniosku o powodach jego oddalenia, w calosci lub czesciowo, odpowiednio.

                               

Jakie sa okresy waznosci RO-winietek?

 

Art. 3 PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH  z dnia 1 pazdziernika  2010 r dot . stosowania taryfy oplat za korzystanie z sieci drogowej w Rumunii , zatwierdzone ZARZADZENIEM  nr. 769 z 1 pazdziernika  2010 r.)

(5). Okres waznosci RO-winietki  rozpoczyna sie o godz. 00,00 dnia podanego przez uzytkownika i wygasa o godz. 24,00 ostatniego dnia okresu, za który uiszczono oplate za uzytkowanie.

(6) Jezeli dniem rozpoczecia waznosci jest dzien biezacy, waznosc RO-winietki rozpoczyna sie o godzinie dokonania platnosci i wygasa o godz. 24,00 ostatniego dnia okresu, za który uiszczono oplate uzytkowania.

(2) Okresy waznosci okresla sie w nastepujacy sposób:

a)jeden dzien  - dzien odpowiadajacy dniowi, za który zostala uiszczona oplata;

(6) Jezeli dniem  rozpoczecia waznosci jest dzien biezacy, waznosc RO-winietki rozpoczyna sie o godzinie uiszczenia oplaty i wygasa o godz. 24,00 ostatniego dnia okresu, za który uiszczono oplate uzytkowania.

 

b)7 dni- dzien odpowiadajacy dacie rozpoczecia waznosci i 6 dni  nastepnych;

c)30 dni  - dzien odpowiadajacy dacie rozpoczecia waznosci i 26 dni  nastepnych;

d)90 dni  - dzien odpowiadajacy dacie rozpoczecia waznosci i 89 dni  nastepnych;

e)12 miesiecy - dzien odpowiadajacy dacie rozpoczecia waznosci do dnia poprzedzajacego te date roku nastepnego , wlacznie

 

Wykroczenia i sankcje, zgodnie z Rozporzadzniem Rzadu nr.15 / 2002 r.

 

Wykroczenia, Przestepstwa i Sankcje okreslone przez Rozporzadzenie nr 15/2002 r dot. stosowania cen za uzytkowanie oraz cennil za przejezdzanie na drogach krajowach w Rumunii  

PRZESTEPSTWA

Sankcja

Klasyfikacja przestepstwa zgodnie z  Kodeksem Karnym

Tresc  art. 282 K.K.

Podrabianie winiet, posiadanie lub korzystanie z  formularzy podrobionych stanowi przestepstwo.

Pozbawienie wolnosci od  3 do   12 lat oraz  zakaz wykonywania niektórych praw

Pozbawienie wolnosci od   5 do 15  lat oraz  zakaz wykonywania niektórych praw

 

Art. 282 Kodeksu karnego  – falszowanie monet lub innych tytulów wartosciowych

(1) Podrabianie pieniadza metalowego, pieniadza papierowego, publicznych tytulów kredytowych, czeków, tytulów dowolnego rodzaju dla dokonywania platnosci, wydanych przez instytucje bankowa lub inne wlasciwe instytucje kredytowe, lub podrabiania jakichkolwiek innych podobnych tytulów lub wartosci, podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 do 12 lat oraz zakazowi wykonywania niektórych praw.

(2)Tej samej karze podlega wprowadzanie do obiegu w dowolny sposób, podrobionych srodków wskazanych w poprzednim ustepie lub ich posiadanie w celu wprowadzenia do obiegu.

(3)Jezeli czyny okreslone w poprzednich ustepach moglyby spowodowac istotna szkode w systemie finansowym, wymiar kary pozbawienia wolnosci wynosi od 5 do 15 lat oraz zakaz wykonywania niektórych praw, zas jezeli spowodowalo do istotna szkode systemowi finansowemu, wymiar kary pozbawienia wolnosci wynosi od 10 do 20 lat oraz zakaz wykonywania niektórych praw.

(4)Usilowanie jest karalne.

 

WYKROCZENIA

Sankcja

Grzywna (minimalnie-maksymalnie

Osoba, która odpowiada

Czyn polegajacy na jezdzeniu bez posiadania waznej winiety stanowi wykroczenie 

Min.3.000 maks. 4.500 lei – stosowne w przypadku pojazdów do przewozu towarów o DMC ≥ 12,01, posiadajacych  min. 4 osie  wlacznie;

UZYTKOWNIK *

Min.2.750 maks. 3.000 lei –  stosowne w przypadku pojazdów do przewozu towarów o DMC ≥12,01, posiadajacych maks. 3 osie wlacznie;

Min.1.750 maks. 2.250 lei

- stosowne w przypadku pojazdów do przewozu towarów o 7,5 t ≤ DMC <12,00t;

- stosowne w przypadku pojazdów do przewozu osób, posiadajacych wiecej niz 23 miejsc siedzacych ( w tym miejsce prowadzacego pojazd) ;

Min.1.250 maks. 1.750 lei

- stosowne w przypadku pojazdów do przewozu towarów o 3,5 t < DMC ≤ 7,5 t

- stosowne w przypadku pojazdów do przewozu osób, posiadajacych wiecej niz 9 miejsc siedzacych ( w tym miejsce dla prowadzacego pojazd) i maks. 23 miejsc siedzacych (w tym dla prowadzacego pojazd);

Min.750 lei maks. 1.250 lei

-Stosowne w przypadku pojazdów o  DMC miedzy 0 a 3,5 t

Min. 250 maks. 500 lei

Samochody osobowe

* uzytkownicy  - osoby fizyczne lub prawne wpisane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu,które posiadaja lub odpowiednio, moga wykorzystac na podstawie pewnych praw, pozjazdy zarejestrowane w Rumunii – zwane w dalszej tresci uzytkonikami rumunskimi, odpowiednio osoby fizyczne lub prawne wpisane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu,które posiadaja lub odpowiednio, moga wykorzystac na podstawie pewnych praw, z pojazdów zarejestrowanych w innych panstwach, zwane w dalszej tresci uzytkownikami zagranicznymi;

Uzytkownicy rumunscy uiszcza platnosc oplaty w lejach wedlug kursu wymiany wskazanego przez Rumunski Bank Narodowy, waznego w ostatnim dniu miesiaca poprzedzajacego date dokonania platnosci.

Przez kurs wymiany wazny w ostatnim dniu miesiaca poprzedzajacego date dokonania platnosci rozumie sie kurs wymiany ogloszony przez Rumunski Bank Narodowy w przedostatnim dniu roboczym tegoz miesiaca.

Uzytkownicy zagraniczni beda uiszczac oplate jak ponizej:

·         w walutach wymienialnych notowanych na rynku walutowym, po cenie wyrazownej w euro, w zaleznosci od kursów wymiany dla danych walut ogloszonych przez Rumunski Bank Narodowy w przedostatnim dniu roboczym miesiaca poprzedzajacego miesiaca  dokonania platnosci;

·         w lejach, wedlug kursu wymiany ogloszonego przez Rumunski Bank Narodowy,waznego w ostatnim dniu miesiaca poprzedzajacego date dokonania platnosci, tak , jak jest to okreslone w ust.  (2). Ceny okreslone w lejach moga byc oplacane w walutach wymienianlnych notowanych na rynku walutowym, wedlug kursu wymiany waznego w pierwszym dniu miesiaca pazdziernika ogloszonego przez Europejski Bank Centralny i opublikowanego w Dzienniku Urzedowym  Unii Europejskiej, stosownego od dnia 1 stycznia nastepnego roku kalendarzowego.

 Po otrzymaniu protokólu stwierdzacego popelnienie wykroczenia zauwazylem/zauwazylam, ze operator, który wystawil RO-winietke wpisal bledny numer rejestracji pojazdu. Co mam zrobic aby usunac ten blad?

 

Oryginal wniosku jest przekazany do CNAIR – S.A., zgodnie z formularzem wzorem, który znajduje sie na stronie  internetowej www.cnadnr.ro w sekcji Roviniete  Cerere schimbare numar inmatriculare eronat (wniosek o korekte blednego numeru rejestracyjnego) wraz z:

·         kopia dokumentu w kopii dla klienta wystawionego pod bledny numer rejestracyjny;

·         kopia certyfikatu rejestracyjnego lub karty pojazdu, z którego wynika wlasciwy numer rejestracyjny  ;

·         kopie dokumentu platnosci.

Na podstawie w/w dokumentów CNAIR dokona korekty numeru rejestracyjnego, jezeli spelniony jest jeden z ponizszych warunków:

·         numer rejestracyjny pojazdu wspisany do kopii dla klienta dokumentu jest ten sam , jak numer wpisany do certyfikatu rejestracyjnego lub karty pojazdu, przekazanych przez uzytkownilka;

·         w dokumencie wystawionym przez dystrybutora, w przypadku uzytkowników rumunskich, nie jest wpisany numer rejstracyjny pojazdu, a zgodnie z informacja w bazie danych Dyrekcji ds Pozwolen, Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, numer rejestracyjny wpisany do dokumentu nie byl nadany zadnemu pojazdowi na dzien wystawienia RO- winietki;

·         w dokumencie wystawionym przez dystrybutora, w przypadku uzytkowników zagranicznych, wpisany numer rejestracyjny wykazuje blad polegajacy na maksymalnie dwóch znakach a numer rejestracyjny nie jest wpisany;

·         RO-winietka byla wystawiona pod numer rejestracyjny pojazdu, w przypadku którego uiszczenie oplaty drogowej nie jest obowiazkowe.

 

Sprzedalem /sprzedalam pojazd a jednak otrzymalem /otrzymalam protokól ze stwierdzenia wykroczenia

 

Ten fakt spowodowany jest tym, ze po sprzedazy pojazdu jego nowy wlasciciel nie dokonal przeniesienia prawa wlasnosci do pojazdu w terminie okreslonym przez obowiazujace prawo (Zarzadzenie Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnetrznych nr. 1501/2006r dot.  privind proceduy rejestracji, ewidencjonowania, wykreslania oraz wystawiania tymczsowych pozwolen do jazdy lub w celach próbnych dla pojazdów,  zpózniejszymi zmianami i uzupelnieniami).. Z tego powodu  w ewidencji Dyrekcji do Pozwolen, Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdow figurujecie nadal jako posiadacz pojazdu a w przypadku uzytkoników rumunskich (osób fizycznych lub prawnych wpisanych w dowodzie rejestracyjnym, posidajace lub korzystajace na podstawie  tytulu prawnego z pojazdów zarejestrowanych w Rumunii) obowiazek uiszczania oplaty za RO-winietki spoczywa na nich wylacznie.

CNAIR Nie ma zadnego prawa do nakladania sankcji innym sosobom niz wpisanym do dowodu rejstracyjnego jako posiadajacym lub korzystajacym na podstawie tytulu prawnego z pojazdu. W takowej sytuacji mozecie wniesc odwolanie do spisanego protokólu w terminie 15 dni od otrzymania powidomienia, w sadzie wlasciwym dla Wwaszego miejsca zamieszkania lub siedziby Wszej firmy.

Tym samym mozecie sie zwrócic do publicznej sluzby ds pozwolen, praw jazdy i rejestracji pojazdów na którym terenie pojazd byl zarejestrowany celem zlozenia powiadomienia o sprzeniewierzeniu pojazdu.  Powiadomieniu ma towarzyszyc zestaw kopii dokumentów uzasadniajacych (umowy kupna-sprezdazy, zaswiadzcenie o wykresleniu podatkowym dla podmiotowego pojazdu).

 

·         . W przypadku, w którym zaplaciliscie Panstwo kare zgodnie z zapisami w protokóle, musicie wyslac do CESTRIN (Centrum Drogowych Opracowan Technicznych i Informatyki )w jeden ze sposobów podanych ponizej, kopie dokumentów potwierdzajacych zaplate kary wraz z kopia protokólu oraz powiadomienia o obowiazku dokonani platnosci:

·         Poczta na adres  Bd. Iuliu Maniu, nr. 401 A, Sector 6, Bucuresti

·         Bezposrednim doreczeniem w siedzibie  CESTRIN, Bd. Iuliu Maniu, nr. 401 A, Sector 6, Bucuresti;

Prosimy o zachowanie dokumentów platnosci.

 

Otrzymalem /otrzymalam kilka protokólów  spisanych w sprawie tego samego pojazdu zawierajacych rózne daty popelnienia wykroczenia. Czy mam zaplacic kare wskazana we wszystkich protokólach?

 

TAK

 

Jezeli skutkiem nalozenia mi kare, zaplacilem/zaplacilam te kare, czy musze jeszcze zakupic RO-winietke?

 

TAK

 

Czy RO-winietka bedzie jeszcze wazna, jezeli sprzedalem/sprzedalam pojazd, zachowalem/zachowalam numer rejestracyjny i zarejestrowalem/zarejestrowalam inny pojazd o tym samym numerze?

 

NIE

 

Czy RO-winietka zostaje wazna w przypadku zmiany wlasciciela lub adresu zamieszkania wlasciciela, przy zachowaniu tego samego numeru rejestracyjnego?

 

TAK

 

Czy RO-winietka zostaje wazna w przypadku zmiany numeru rejestracyjnego?

 

. W przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu, do którego zostala zaplacona RO-winietka, ona zostaje wazna jedynie pod warunkiem, ze numer identyfikacyjny  byl poprawnie wpisany przy wystawieniu rowinietki.

W kazdej innej sytuacji uzytkownik zlozy na pismie CNAIR – S.A. wniosek o dokonnaie zmiany numeru rejetsracyjnego w bazie danych SIEGMCR.

Aby dokonac zmiany uzytkownik ma sie stawic w jednym punkcie wykonywania dzialalnosci CNAIR – S.A.(ich zestawienie  znajduje sie na stronie internetowej www.cnadnr.ro, w sekcji Roviniete –Puncte de schimbare a numarului de inmatriculare (RO-winietki – punkty zmiany numeru rejestracyjnego) i zlozycnastepujace dokumenty:

·         Wniosek n apismie wedlug formularza – wzoru, który mozna znalezc na stronie internetowej www.cnadnr.ro, w sekcji Roviniete - ,,Formulare – Cerere schimbare numere inmatriculare” (RO-winietki – Wniosek o zmiane numeru rejestracyjnego)

·         Karte pojazdu – kopie i oryginal

W tym samym czasie ze zmiana numeru rejestracyjnego z bazy danych zostanie wystawiony za posrednictwem SIEGMCR dokument potwierdzajacy dokonanie zmiany i okres waznosci RO-winietki pod nowy numer rejestracyjny, w dwóch egzemplarzach identycznych, jak ponizej:

·         jeden egzemplarz opatrzony w pieczec  CNAIR - S.A. zostaje doreczony wnioskodawcy

·         drugi egzemplarz podpisany przez wnioskodawce pozostanie w CNAIR - S.A.

 

Zakupilem/zakupilam pojazd, który do momentu rejestracji jezdzi na numerach tymczasowych (o kolorze czerwonym). Czy mam kupic RO-winietke na ten okres czasu?

 

 Zarówno w przypadku pojazdów na numerach tymczasowych jak w pojazdów zarejestrowanych, nie kupuje sie RO-winietki;

 

Rejestrowalem /rejestrowalam pojazd a w chwili, kiedy chcialem/chcialam kupic RO-winietke operator powiadomil mnie, ze w bazie danych figuruje RO-winietka wazna pod ten numer rejestracyjny. Czy jeszcze mam kupic nowa RO-winietke?

 

  W przypadku, w którym w systemie informatycznym pod danym numerem rejestracyjnym figuruje juz RO-winietka wazna, ona bedzie wazna dla Waszego pojazdu jedynie pod warunkiem, ze numer rejestracyjny pod który wystawiono dana winiete jest taki sam z numerem identyfikacyjnym w dowodzie rejestracyjnym pojazdu w Waszym posiadaniu a winieta byla wystawiona dla kategorii pojazdu, do której nalezy Wasz pojazd;

Jezeli te dwa numery identyfikacyjne nie sa takie same lub kategoria pojazdu w Wwaszym posiadaniu jest inna niz kategoria pojazdu, dla którego zostala wystawiona winieta figurujaca w bazie danych, uwaza sie, ze ona nie jest wazna dla pojazdu  w Waszym posiadaniu a operatow ma obowiazek wystawienia innej winiety.

 

Sprzedalem/sprzedalam pojazd, a zakupiona pod niego RO-winietka jest jeszcze wazna. Czy jest mozliwosc kalkulacji i zwrotu kwoty odpowiadajacej okresowi od daty sprzedazy pojazdu do daty wygasniecia winiety?

 

NIE

Zwrot kwoty odpowiadajacej okresowi nieuzytkowania odbywa sie jedynie na podstawie wniosku uzytkownika, w przypadku wylaczenia pojazdu z ruchu, w wyniku:

·         demontazu, kasacji lub przekazania pojazdu podmiotowi wyspecjalizowanemu celem  demontazu;

·         wyjazdu/wywozu pojazdu na stale z Rumunii

·         zgloszenia kradziezy pojazdu

 

Zaplacilam /zaplacilem za kila RO-winietek pod ten sam pojazd, których okresy waznosci nakladaja sie na siebie na przynajmniej jeden dzien. Jak mam postapic, aby zwrócono mi równowartosc ceny za czas  nakladania sie na siebie okresów waznosci RO-winietek?

 

W przypadku, w którym do tego samego pojazdu uiszczono oplate za kilka RO-winietek, których okresy waznosci nakladaja sie na siebie przez przynajmniej jeden dzien, równowartosc za okres nakladania sie na siebie moze byc  zwrócona uzytkownikowi na podstawie wniosku o zwrot równowartosci za ten okres, zlozonego w CNAIR – S.A. wraz z kopia karta lub dowodu rejestracyjnego pojazdu opatrzona w adnotacje „zgodna/zgodny z oryginalem”, podpis i jezeli dotyczy, pieczec uzytkownika

 Kwota do zwrotu zostanie obliczona w zaleznosci okrsu nakladania sie na siebie waznosci, minus prowizje bankowe i prowizje nalezne dystrybutorowi i bedzie wyplacona uzytkownikowi w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania wniosku.

Wszystkie prawa zastrzezone 2010 - 2021 @ Krajowy Zwiazek Przewozników Drogowych w Rumunii
Designed by