Click către noua interfată a site-ului

Informacje dotyczace ochrony danych osobowych

Zgodnie z wymaganiami Ustawy nr 677/2001 dotyczacej ochrony osób w zakresie przetwarzania danych o charakterze osobowym oraz swobodnego obiegu tych danych, zmienionej i uzupelnionej oraz Ustawy nr 506/2004 dotyczacej przetwarzania danych o charakterze osobowym oraz ochrony zycia osobistego w sektorze komunikacji elektronicznej, Krajowy Zzwiazek Przewozników Drogowych w Rumunii (UNTRR) jest zobowiazany do zarzadzania w bezpieczny sposób danymi osobowymi, które zostaja nam dostarczone oraz wylacznie dla wskazanych celów.

Celem zbierania danych jest wystawianie RO-winietek oraz ich fakturowanie.

Nie jestescie zobowiazani do dostarczenia danych, choc sa one niezbedne do wystawienia winiety oraz jej zafakturowania zgodnie z Panstwa zamówieniem, zas Panstwa odmowa oznacza niemozliwosc wystawienia i zafakturowania zadanych winiet.

Poprzez przeslanie Panstwa zamówienia wyrazacie domyslna zgode na przetwarzanie danych osobowych w celu spelnienia wymagan zgodnych z zamówieniem.

Zarejestrowane informacje sa przeznaczone do uzytku operatora oraz sa przekazywane wylacznie nastepujacym adresatom: Panstwowej Spólce Autostrad i Dróg Narodowych w Rumunii (dla wystawiania RO-winietek), podmiotowi przetwarzajacemu platnosci online karta bankowa (w przypadku platnosci online karta platnicza) oraz dostawcy uslug wysylania SMS (dla przeslania serii RO-winietki przez SMS).

W przypadku wyboru platnosci online, przetwarzanie danych z karty bedzie dokonywane na serwerach podmiotu przetwarzajacego platnosci, zas UNTRR nie zada oraz nie przechowuje zadnych szczególów dotyczacych Panstwa karty.

Zgodnie z Ustawa nr 677/2001r, mozecie korzystac z prawa do dostepu, zmiany danych oraz prawa do nie podlegania decyzji indywidualnej oraz prawa do skierowania wniosku do sadu. Macie takze prawo do wyrazenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych was dotyczacych oraz zlozenia wniosku o usuniecie danych*.

W celu wykonania tych praw, mozecie zlozyc pisemny wniosek, opatrzony data i podpisany, w  rejestraturze UNTRR w Bukareszcie, ul. Ienachita Vacarescu nr 60, sektor 4, kod pocztowy 040157 lub faksem pod numerami 021 337 48 53 lub 021 335 48 25 lub zeskanowany e-mailem na office@untrr.ro. Na tej samej zasadzie macie prawo do zwrócenia sie do sadu. Jezeli niektóre z danych Panstwa dotyczacych sa nieprawidlowe, prosimy o jak najszybsze powiadomienie nas o tym.

Uwaga*

kazda osoba ma prawo do wyrazenia sprzeciwu, z uzasadnionych powodów, na przetwarzanie danych jej dotyczacych. Prawo do sprzeciwu moze byc wylaczone dla niektórych rodzajów przetwarzania przewidzianych prawem (np.: przetwarzanie dokonywane przez sluzby finansowe i skarbowe, policje, wymiar sprawiedliwosci, opieke spoleczna).

Kazda osoba ma na tej samej zasadzie prawo do wyrazenia sprzeciwu, bezplatnie i bez uzasadnienia, wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezposredniego.

 

Wszystkie prawa zastrzezone 2010 - 2021 @ Krajowy Zwiazek Przewozników Drogowych w Rumunii
Designed by