U.N.T.R.R.Nacionalno Udruženje Drumskih Prevoznika Rumunije je profesionalno, patronažno, nevladino, nezavisno, nepolitičko udruženje osnovano 1990 godine po demokratskim načelima. 

U.N.T.R.R. promoviše i brani interese drumskih prevoznika na nacionalnom i međunarodnom planu, zabeleživši od svog osnivanja pa do danas preko 13.000 članova – operatera koji obavljaju prevoz robe i putnika kako u domaćem tako i u međunarodnom drumskom saobraćaju.


Na međunarodnom planu U.N.T.R.R. je aktivni član:

 • Međunarodnog Udruženja Drumskih Prevoznika (IRU) iz Ženeve, u okviru Saveta Prevoz putnika i Prevoz roba;
 •  Međunarodnog Udruženja za Multimodalne Prevoze (IMMTA) iz Ženeve;
 •  Međunarodne Drumske Federacije (IRF) iz Ženeve;
 •  Združeni član Međunarodne Drumske Prevencije (PRI) iz Lisabona.

 

Na nacionalnom planu U.N.T.R.R. je član:

 • Nacionalne Konfederacije za Patronažu Rumunije (CNPR)
 •  Saveza Patronažnih Konfederacija Rumunije (ACPR) posredstvom CNPR
 •  Komore za Privredu i Industriju Rumunije (CCIR)
 •  Nacionalnog Udruženja Izvoznika i Uvoznika Rumunije (ANEIR)
 •  Saveza za Privredni Razvoj Rumunije (ADER)
 •  Međuministarskog Saveta za Bezbednost Saobraćaja (CISR)
 •  Oblastnog Komiteta za Prevoze (Podoblast auto-moto prevozi)

Misija U.N.T.R.R.

U.N.T.R.R. se trudi da bude lider u pružanju relevantnih usluga sa dodatom vrednošću, nacionalnoj i međunarodnoj zajednici drumskih prevoznika Rumunije.

Misija U.N.T.R.R. je da bude glavni predstavnik prevoznika Rumunije i glavni partner za socijalni dijalog na nivou ogranka drumskog saobraćaja.   

Vizija U.N.T.R.R.

U.N.T.R.R., razvija se kao savremena i fleksibilna organizacija, sa novom menadžment vizijom koja je usmerena profesionalizmu, efikasnosti i učinkovanju u zadovoljenju potreba svojih članova-prevoznika, i time postalo najcenjenija organizacija u oblasti drumskog prevoza.  

Sva prava rezervisana 2010 - 2021 @ Nacionalno Udruženje Drumskih Prevoznika Rumunije
Designed by