O rovinjetama

Nije moguće izdati rovinjetu čiji rok važenja teče pre datuma izdavanja iste.

Nije moguće izdavanje rovinjete ranije od 30 dana od datuma početka važenja iste.

Rovinjete se izdaju samo nakon prijema potvrde uplate na žiro račun U.N.T.R.R. (nekoliko minuta u slučaju obavljenog on-line plaćanja korišćenjem bankarske kartice ili nekoliko dana u slučaju plaćanja putem naloga za uplatu).

U skladu za odredbama člana 1 pasus 1 slovo j O.V. 15/2002, rovinjeta je definisana kao dokument ili zapis u elektronskom obliku, koji potvrđuje namirenje tarifa za korišćenje nacionalne drumske mreže Rumunije. Model, oblik, sadržaj, način, uslove i sredstva izdavanja rovinjeta određuju se posredstvom odobrenih metodoloških normi u odredbi izdatoj od ministra za prevoz i infrastrukturu.

Tarifa za korišćenje strukturisana je u zavisnosti trajanja korišćenja nacionalnih drumova Rumunije (za 1 dan, 30 dana, 90 dana, 12 meseci). Trajanje korišćenja obuhvata broj pređenih kilometara i period mirovanja vozila.

Tarife za korišćenje utvrđene Odredbom 8 od 2010 godine su sledeće:

categoria

category
Tipul vehiculului

Type of vehicle
Durata de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania

Period of use of national road network in Romania
Tariful [EURO] (TVA inclus)

Tariff [EURO] (including VAT)
A autoturism

car
7 zile 3
30 de zile 7
90 de zile 13
12 luni 28
B vehicule de transport marfa cu MTMA mai mica sau egala de 3.5 tone

goods transport vehicle with maximum total weight authorized less or equal to 3.5 t
7 zile/days 6
30 de zile/days 16
90 de zile/days 36
12 luni/months 96
C vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare de 3.5 tone si mai mica sau egala de 7.5 tone

goods transport vehicle with maximum total weight authorized more than 3.5 t and less or equal to 7.5t
1 zi/day 4
7 zile/days 16
30 de zile/days 32
90 de zile/days 92
12 luni/months 320
D vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare de 7.5 tone si mai mica de 12 tone

goods transport vehicle with maximum total weight authorized more than 7,5 t and less than 12t
1 zi/day 7
7 zile/days 28
30 de zile/days 56
90 de zile/days 160
12 luni/months 560
E vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare sau egala de 12 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv)

goods transport vehicle with maximum total weight authorized more or equal to 12 t, maximum 3 axles (including)
1 zi/day 9
7 zile/days 36
30 de zile/days 72
90 de zile/days 206
12 luni/months 720
F vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare sau egala de 12 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv)

goods transport vehicle with total maximum authorized weight more or equal to 12 t, minimum 4 axles (including)
1 zi/day 11
7 zile/days 55
30 de zile/days 121
90 de zile/days 345
12 luni/months 1.210
G vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducatorul auto) si maximum 23 locuri pe scaune (inclusiv conducatorul auto)

passenger transport vehicles with more than 9 seats (including the driver) and maximum 23 seats (including the driver)
1 zi/day 4
7 zile/days 20
30 de zile/days 52
90 de zile/days 120
12 luni/months 320
H vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 locuri pe scaune (inclusiv conducatorul auto)

passenger transport vehicles with more than 23 seats (including the driver)
1 zi/day 7
7 zile/days 35
30 de zile/days 91
90 de zile/days 210
12 luni/months 560
 

Za putnička vozila i za vozila za prevoz robe čija je ukupna dozvoljena maksimalna masa manja ili jednaka  sa  3,5 tone, minimalni period za koji se plaća tarifa korišćenja je 7 dana.

Odgovornost plaćanja tarifa za korišćenje i posedovanje važeće rovinjete, kao i namirenja tarifa za slobodan prolaz ili tarifa za ustupanje pripada isključivo korisnicima iz Rumunije, a u slučaju korisnika iz inostranstva, odgovornost pripada isključivo vozaču motornog vozila.

Upravljanje motornim vozilom bez posedovanja važeće rovinjete predstavlja prekršaj i kao takav, kažnjava se.

Lice koje je kažnjeno za neposedovanje važeće rovinjete ima obavezu da namiri, pored ustanovljene kazne (na ime tarifa za odštetu), u zavisnosti od vrste korišćenog vozila, i svote koje su utvrđene u skladu sa prilogom A, H.O.V. 15/2002 sa naknadnim izmenama i dopunama.

Sva prava rezervisana 2010 - 2021 @ Nacionalno Udruženje Drumskih Prevoznika Rumunije
Designed by