Obaveštenje po pitanju zaštite ličnih podataka

U skladu sa zahtevima Zakona br. 677/2001 za zaštitu lica po pitanju obrade podataka ličnog karaktera i slobodnim prometom navedenih podataka, izmenjenog i dopunjenog i Zakona br. 506/2004 po pitanju obrade podataka ličnog karaktera i zaštite privatnog života u oblasti elektronskih komunikacija Nacionalno Udruženje Drumskih Prevoznika Rumunije (U.N.T.R.R.) ima obavezu da upravlja, pod bezbednim uslovima i samo za specifične svrhe, lične podatke koje ste nam dostavili.

Svrha prikupljanja podataka je izdavanje i fakturisanje rovinjeta.

Niste u obavezi da dostavite podatke, ali, traženi podaci su neophodni za izdavanje i fakturisanje rovinjeta u skladu sa Vašom narudžbinom. Odbijanje da dostavite lične podatke vodi nemogućnosti izdavanja tražene rovinjete i računa.

Slanjem narudžbine slažete se sa obradom Vaših ličnih podataka u svrhu realizacije zahteva a u skladu sa narudžbinom. 

Zapisane informacije namenjene su korišćenju od strane operatera i saopštavaju se samo sledećim primaocima: Nacionalnoj Kompaniji za Autoputeve i Nacionalne Sobraćajnice Rumunije (za izdavanje rovinjete/a), procesoru za on-line plaćanje putem bankarske kartice (u slučaju on-line plaćanja bankarskom karticom) i pružaocu usluga slanja SMS poruka (za slanje serije rovinjete putem SMS).

U slučaju izbora on-line plaćanja, obrada podataka sa kartice obavlja se na serverima EuroPayment Services D.O.O., a Nacionalno Udruženje Drumskih Prevoznika Rumunije ne traži i ne skladišti bilo koju vrstu podataka koji se odnose na Vašu bankarsku karticu.

Shodno Zakonu br. 677/2001, uživate u pravu na pristup, pravu na intervenciju nad podacima, pravu nepodleganju određenim individualnim odlukama i pravu da možete da se obratite pravosuđu. Istovremeno, imate pravo da se usprotivite obradi ličnih podataka i da zahtevate brisanje istih*.

Za izvršavanje gore navedenih prava, možete se obratiti pismenim zahtevom, sa datumom i potpisom, u matični uredu U.N.T.R.R.iz Bukurešta, ul. Ienăchiţa Văcărescu br. 60, sektor 4, poštanski broj 040157 ili putem faksa na brojeve 021 337 48 53 ili 021 335 48 25 ili da pošaljete skenirani dokument putem e-mail-a na adresu office@untrr.ro. Takođe, priznaje Vam se pravo da možete da se obratiti i pravosuđu. Ako su određeni podaci o Vama netačni, molimo Vas da nas o tome obavestite što je pre moguće.


Napomena*

bilo koje lice ima pravo da se usprotivi, usled opravdanog razloga, obradi podataka ličnog karaktera. Ovo pravo na stav može biti izuzeto za određene obrade podataka predviđene zakonom (na primer: obrada podataka koju obavljaju finansijske i fiskalne službe, policija, pravosuđe, socijalna bezbednost).

Bilo koje lice ima, takođe, pravo da se usprotivi, besplatno i bez opravdavanja, obradi svojih ličnih podataka u cilju direktnog marketinga.

Sva prava rezervisana 2010 - 2021 @ Nacionalno Udruženje Drumskih Prevoznika Rumunije
Designed by