Taşıt pulu hakkında

Veriliş tarihin öncesi bir tarihte geçerli olacak taşıt pullu verilemez.

Taşıt pullu, ancak geçerlilik sürenin başlangıç tarihinden en fazla 30 günü öncesi ile verilebilir.

Taşıt pulları; ödenen tutarın Romanya Karayolu Nakliyeciler Ulusal Birliği (UNTRR)’nin banka hesabına girdiğini teyit edildikten sonra (banka kartı ile bitirilmiş online ödemelerde birkaç dakkika veya havale makbuzu ile ödemelerde birkaç günde) verilmektedir.

424/2002 sayılı Kanunuyla onaylanmış 15/2002 sayılı H.Y.nin 1. maddesi 1 benti j harfi hükümleri gereğince taşıt pulu; Romanya ulusal karayolları kullanım ücretinin ödendiğini tasdik eden evrak veya elektronik ortamına kaydı olarak tanımlanmaktadır. Taşıt pulun modeli, şekli, içeriği, verilme şartları, yöntemi ve araçları ulaştırma ve altyapı bakanın kararıyla onyalanan uygulama yöntemlerle belirlenmektedir. 

Kullanım ücreti; Romanya ulusal yol şebekesinin (bir gün, 30 gün, 90 gün, 12 ay) kullanım süresine göre biçimlenmektedir. Kullanım süresi, hem sevketmek hemde duraklamak süresini kapsamaktadır.

2010 tarihli 8. Kararıyla belirlenen ücret şu dur :

categoria

category
Tipul vehiculului

Type of vehicle
Durata de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania

Period of use of national road network in Romania
Tariful [EURO] (TVA inclus)

Tariff [EURO] (including VAT)
A autoturism

car
7 zile 3
30 de zile 7
90 de zile 13
12 luni 28
B vehicule de transport marfa cu MTMA mai mica sau egala de 3.5 tone

goods transport vehicle with maximum total weight authorized less or equal to 3.5 t
7 zile/days 6
30 de zile/days 16
90 de zile/days 36
12 luni/months 96
C vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare de 3.5 tone si mai mica sau egala de 7.5 tone

goods transport vehicle with maximum total weight authorized more than 3.5 t and less or equal to 7.5t
1 zi/day 4
7 zile/days 16
30 de zile/days 32
90 de zile/days 92
12 luni/months 320
D vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare de 7.5 tone si mai mica de 12 tone

goods transport vehicle with maximum total weight authorized more than 7,5 t and less than 12t
1 zi/day 7
7 zile/days 28
30 de zile/days 56
90 de zile/days 160
12 luni/months 560
E vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare sau egala de 12 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv)

goods transport vehicle with maximum total weight authorized more or equal to 12 t, maximum 3 axles (including)
1 zi/day 9
7 zile/days 36
30 de zile/days 72
90 de zile/days 206
12 luni/months 720
F vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare sau egala de 12 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv)

goods transport vehicle with total maximum authorized weight more or equal to 12 t, minimum 4 axles (including)
1 zi/day 11
7 zile/days 55
30 de zile/days 121
90 de zile/days 345
12 luni/months 1.210
G vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducatorul auto) si maximum 23 locuri pe scaune (inclusiv conducatorul auto)

passenger transport vehicles with more than 9 seats (including the driver) and maximum 23 seats (including the driver)
1 zi/day 4
7 zile/days 20
30 de zile/days 52
90 de zile/days 120
12 luni/months 320
H vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 locuri pe scaune (inclusiv conducatorul auto)

passenger transport vehicles with more than 23 seats (including the driver)
1 zi/day 7
7 zile/days 35
30 de zile/days 91
90 de zile/days 210
12 luni/months 560
 

Müsaade Edilen Azami Yüklü Katar Ağırlığı 3,5 t’dan az veya eşit otomobiller ve eşya taşıtları için kullanım ücretin ödenebilecek asgari dönem 7 gün dür.

Kullanım ücretinin, ayrıca geçiş ya da imtiyaz ücretinin ödemek ve geçerli taşıt pulu bulundurmak sorumluluğu  romen kullanıcılara ait olup, yabancı kullanıcıların durumunda ise bu tamamen taşıtın sürücüsüne aittir.

Geçerli taşıt pulu olmadan araç sevketmek fiili suç olup para cezası ile cezalandırılmaktadır.

Suçlu; para cezası yanısıra, tazminat olarak, geçerli pulu olmayan kullanılan taşıt tipine bağlı sonraki değişiklikleri ve ilaveleri ile 15/2002 sayılı H.Y. ekinde belirtilen tutarları ödemekle yükümlüdür.

Tüm haklar saklıdır 2010 - 2021 @ Romanya Karayolu Nakliyeciler Ulusal Birliği
Designed by