Sıkça sorulan sorular

Kullanım ücreti (taşıt pulu) hangi yollar için uygulanır?

Değişik ve ilaveli 15/2002 sayılı H.K. gereğince

(21) Kullanım ücreti; imtiyaz ücretlerin uygulanacak yol kısımların haricinde 1. madde (1) benti d) harfinde tanımalanan Romanya ulusal yol şebekesinde uygulanmaktadır.

Madde 1 bent (1)

d) Romanya ulusal yol şebekesi – tekrar yayınlanmış, sonraki değişiklikleri ve ilaveleri ile Yol rejimi hakkında 43/1997 sayılı Hükümet Yönergesi’nin 6. madde (1) bentine göre tanımalanan ulusal çıkarı olan yol dur.

(1) Ulusal çıkarı olan yol; devletin kamu mülkiyetine ait olup ülkenin başkenti, il merkez ilçeleri, ulusal çıkarı olan objektifleri ile, aralarında, ayrıca komşu ülkelerle bağlantı sağlayan ulusal yolları kapsamakatadır. Bunlar, aşağıdaki sınıflara göre ayrılır:

a) otoban,

b) ekspres yolları,

c) Avrupa ulusal yolları (E),

d) ulusal ana yolları,

e) ulusal tali yolları.

 

Geçerli taşıt pulum var, para cezası aldım. Ne yapabilirim?

Ihlali Tespit Tutanağı ve müeyyidenin uygulanmasına karşı bunun teslim veya tebliğ edilmesi tarihinden 15 gün süresinde şikâyette bulunabilirsiniz.

Şikâyet; (ihlali tespit eden tutanakta başka bir mahkeme yazılmadığıysa) ihlalin işlendiği bölgenin yetkili mahkemesine verilir.

 

Geçerli taşıt pulum olmadığı için ceza nerede alabilirim?

(8/2010 sayılı H.Y. ile değiştirilmiş ve tamamlanmış 15/2002 sayılı H.Y.) 8. madde 5. fıkrası gereğince 

(5) Kullanıcılara, hem Romanya ulusal yol şebekesinde hemde Romanya çıkışında devlet sınırı geçmek için kontrol kapılarında para cezası uygulanabilir.

 

 

Trafiğe geçici olarak tescil edilmiş bir araç için taşıt pulu almalı mıyım?

Evet. „Romanya ulusal yol şebekenin kullanım ücretinin uygulanması için Uygulama Yöntemleri’nin onaylanması hakkında 1 Ekim 2010 tarih ve 769 sayılı TALİMATI”nın 1. madde (2) fıkrası gereğince :

(2) kullanım ücreti; Romanya ulusal yol şebekesinde sevkedilen, geçici veya daimi tescil edilmiş, romen ya da yabancı kullanıcıların sahip oldukları tüm taşıtlar için kendilerine uygulanacaktır.

 

www.e-rovinieta.ro sitesinde verilen siparişler için havale emri ile ödemeler için gerekli bilgiler hangisi dir?

Lehdar : Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (Romanya Karayolu Nakliyeciler Ulusal Birliği)

Vergi numarası : RO2836143

RAIFFEISEN BANK - Piata Alba Iulia Şubesi

Hesap no. : RO33 RZBR 0000 0600 0209 3738

Havale emrinde, „online taşıt pulu”, siparişin tarihini veya proform faturanın numarasını lütfen belirtiniz.

 

Bugün satın alınan bir günlük taşıt pulu tüm gün için yani yürürlükteki günün 0 saatti itibarıyla mı geçerli sayılır?

Hayır. „Romanya ulusal yol şebekenin kullanım ücretinin uygulanması için Uygulama Yöntemleri’nin onaylanması hakkında 1 Ekim 2010 tarih ve 769 sayılı TALİMATI”nın 3. madde (6) fıkrası gereğince  :

(6) Eğer geçerlilik sürenin başlangıç tarihi yürürlükte olan gün ise, taşıt pulun geçerliliği kullanım ücretinin ödeme saatinden itibaren başlar ve ödendiği dönemin son gününün 24:00 saatlerinde biter.

 

 

Geçerlilik süreleri hangisidir?

Madde 3 ( 769/2010 sayılı Kararı ile onaylanmış Romanya ulusal yol şebekenin kullanım ücretinin uygulanması hakkında 1 Ekim 2010 tarihli UYGULAMA YÖNTEMİ)

(5) Taşıt pulun geçerlilik süresi kullanıcının talep ettiği günün 0,00 saati ile başlar ve kullanım ücretin ödendiği dönemin son gününün 24,00 saatlerinde biter.

(6) Eğer geçerlilik sürenin başlangıç tarihi yürürlükte olan gün ise, taşıt pulun geçerliliği kullanım ücretinin ödeme saatinden itibaren başlar ve ödendiği dönemin son gününün 24.00 saatlerinde biter.

(2) Geçerlilik sürelerin belirlemek kriterleri :

a) Bir gün – ödemenin hangi tarih için yapıldığı gün dur

(6) Eğer geçerlilik sürenin başlangıç tarihi yürürlükte olan gün ise, taşıt pulun geçerliliği kullanım ücretinin ödeme saatinden itibaren başlar ve ödendiği dönemin son gününün 24:00 saatlerinde biter.

b) 7 gün –geçerlilik sürenin başlangıç tarihine ait gün ve müteakip 6 gün,

c) 30 gün - geçerlilik sürenin başlangıç tarihine ait gün ve müteakip 29 gün,

d) 90 gün - geçerlilik sürenin başlangıç tarihine ait gün ve müteakip 89 gün;

e) 12 ay - geçerlilik sürenin başlangıç tarihine ait gün ve sonraki yılın dahil aynı tarihin önceki güne kadar dır.

 

15/2002 sayılı H.Y. gereğince ihlal durumları ve müeyyideler

Romanya ulusal yol şebekenin kullanım ve geçiş ücretlerin uygulanması hakkında 15/2002 sayılı Yönergesi’nde öngörülen Suçlar, İhlal durumlar ve Müeyyideler

SUÇ

Müeyyide

Ceza Kanunu gereğince suçun kanun maddesine sevki

Ceza Kanunu 282. maddesi metni

Taşıt pulu sahteciliği, sahte form bulundurmak veya kullanmak suçtur.

3 yıldan 12 yıla kadar hapis ve bazı hakların yasaklanması

5 yıldan 15 yıla kadar hapis ce bazı hakların yasaklanması

CK.un 282. maddesi – para birimi veya başka değerlerin sahteciliği

(1) Metal, kağıt para birimlerin, kamu kredi tahvillerin, çek, türü farketmeksizin banka veya yetkili başka kredi kurumları tarafından çıkarılan ödeme araçların sahteciliği veya benzeri başka tahvillerin veya değerlerin sahteciliği 3 yıldan 12 yıla kadar hapis ve bazı hakların yasaklanmasıyla cezalandırılır.

(2) Herhangi bir şekilde önceki bente gösterilen sahte değerlerin piyasaya sürümek veya piyasaya sürmek üzere bulundurmak fiiler için aynı ceza uygulanır.

(3) Eğer önceki bentlerde öngörülen fiiler ile mali sistemine önemli bir zarar vermiş olabilir ise, ceza 5 yıldan 15 yıla kadar hapis ile bazı hakların yasaklanması ve mali sistemine önemli bir zarar vermişse de ceza 10 yıldan 20 yıla kadar hapis ve bazı hakların yasaklanmasıdır.

(4) Teşebbüs cezalandırılır.

 

İHLAL

Müeyyide

Para cezası (asgari-azami)

Sorumlu kişi

Geçerli taşıt pulu olmadan yolda araç sevketmek bir ihlal dir.

Dahil 4 dingil, MTMA ≥ 12,01 olan eşya taşıtlarına uygulanılabilen - Asgari 3.000 azami 4.500 lei

KULLAN ICI *

Dahil 3 dingil, MTMA ≥ 12,01 olan eşya taşıtlarına uygulanılabilen – asgari 2.750 azami 3.000 lei

- 7,5 t ≤ MTMA <12,00t olan eşya taşıtlarına,

- (sürücü dahil) 23’ten dazla koltuklu yolcu taşıtlarına uygulanılabilen

Asgari 1.750 azami 2.250 lei

- 3,5 t < MTMA ≤ 7,5 t olan eşya taşıtlarına,

- (sürücü dahil) 9-23 koltuklu yolcu taşıtlarına uygulanılabilen

Asgari 1.250 azami 1.750 lei

MTMA ≤ 3,5 t den 0t ile az eşya taşıtlarına uygulanılabilen

Asgari 750 lei azami 1.250 lei

Otomobil için

Asgari 250 azami 500 lei

* Kullanıcı –Romanya’da tescilli araçlarına sahip veya kanuni bir hakka dayanarak kullanabilen, ruhsat belgesinde yazılı, bundan sonra romen kullanıcı denilen gerçek veya tüzel bir kişiler veya başka ülkelerde tescilli araçların sahipleri veya duruma göre, kanuni bir hakka dayanarak onları kullanabilen, araç ruhsatında yazılı, bundan sonra yabancı kullanıcı denilen gerçek veya tüzel kişiler dir.

Romen kullanıcılar; kullanım ücreti Romanya Merkez Bankası’nın ücretin ödeme tarihin önceki ayının son gününde geçerli kur üzerinden lei olarak ödeyecektir.

Ücretin ödeme tarihin önceki ayının son gününde geçerli kuru ile Romanya Merkez Bankası’nın ilgili ayın son işgünün öncesi günde ilan ettiği kur demektir.

Yabancı kullanıcılar, kullanım ücreti:

 • döviz piyasasında listelenen, Romanya Merkez Bankası’nın ödemenin yapıldığı ayının önceki ayın son işgünün öncesi günde ilan ettiği ilgili dövizlere ait kur üzerinden, Avro ile ifade edilen ücretin karşılığı olan çevirilebilen para birimleri ile,
 • (2) bentinde tanımlandığı gibi ücretin ödeme tarihin önceki ayının son günü için geçerli Romanya Merkez Bankası’nca ilan edilmiş günlük kur ile lei olarak ödeyecektir. Lei ile belirlenen ücretler döviz piyasasında listelenen, Avrupa Merkez Bankası’nca ilan edilmiş ve Avrupa Birliğinin Resmi Bülteni’nde yayımlanmış bir sonraki takvim yılın 1 Ocak tarihin itibarıyla uygulanan kur Ekim ayının ilk günü için geçerli kuru ile serbest çevirilebilen para birimleri ile ödenebilir.

 

Bir İhlal Tespit Tutanağı aldıktan sonra taşıt pulu veren operatör’ün aracın tescil plaka numarasını yalnış yazdığını farkettim. Yalnışı düzeltmek için ne yapabilirim?

Talep; CNAIR – AŞ’ne www.cnadnr.ro sayfanın Taşıt pulu kısmında bulunan Yalnış plaka numarası düzeltmek dilekçesi asıl nüsha olarak tip formu

 • Yalnış plaka numarası için verilmiş müşteri kopyası evrakın bir kopyası,
 • Doğru plaka numarasını gösteren aracın ruhsat belgesinin veya araç kartının bir kopyası,
 • Ödeme belgesinin bir kopyası olan belgeleri ile birlikte gönderilir.

Yukarıda belirtilen evraklara dayanarak CNAIR; aşağıda yazılı şartlardan biri yerine getirilmişse ilgili plaka numarası düzeltir.

 • Müşteri kopyası evrakında yazılı araç plaka numarasının kullanıcı tarafından gönderilmiş aracın ruhsat belgesinde veya aracın kartında yazılı plaka numarasıyla bir dir.
 • Romen kullanıcılar için dağıtıcı tarafından verilmiş evrakta aracın şase numarasının yazılmamış ve Sürücü Ehliyetleri ve Taşıt Tescil İşleri Dairesi’nin veri tabanında taşıt pulunun verildiği tarihte  bulunan kayıtlara göre evrakta yazılı plaka numarası başka bir araç için verilmiş değildir.
 • Yabancı kullanıcılar için dağıtıcı tarafından verilmiş evrakta yazılı plaka numarası, en fazla iki harf/rakam hatası mevcut ve aracın şase numarası kayıtlı değildir.
 • Taşıt pulu kullanım ücretin ödeme zorunluğu olmayan bir aracın plaka numarasına verilmiştir.

 

Aracı sattın ve yine de bir ihlali tespit tutanağı aldım

Bu, aracın satılmasına rağmen yeni sahibi aracın üzeine mülk hakkını (Taşıtların tescilli, kaydı, kayıt silme ve trafiğe çıkmak geçici veya deney izni hakkında sonraki değişiklikleri ve ilaveleri ile olan 1501/2006 sayılı İçişlerin ve İdari Bakanlığının Kararı) yürürlükte bulunan kanunların gereğince öngörülen sürede kayıt ettirmediği içindir. Bu nedenle, Sürücü Ehliyetleri ve Taşıt Tescil İşleri Dairesi’nin kayıtlarında siz devamında bu aracın sahibi olarak görünmektesiniz. (Romanya’da tescilli araçların sahibi veya duruma göre, kanuni bir hakka dayanarak bunları kullanabilen, ruhsat belgesinde yazılı gerçek veya tüzel kişiler) Romen kullanıcılar için, taşıt pulunun bedelini ödemek sorumluluğu münhasıran bunlara aittir. 

CNAIR; ruhsat belgesinde sahip veya kanuni bir hakka dayanarak kullanıcı olarak yazılı kişilerin haricinde başka kişilere müeyyideleri uygulamak hakkına sahip değildir. Bu durumda, düzenlenmiş tutanağı size tebliğ edildiği tarihten 15 gün süresinde ikametgahınız veya şirket merkezinin adresi için yetkili mahkemede itiraz edebilirsiniz.

Aynı zamanda, aracın başkasına verildiği hakkında bir bildirimi vermek için aracın tescil edildiği Sürücü Ehliyetleri ve Taşıt Tescil İşleri Dairesi’ne başvurabilirsiniz. Bildirim, (alım satım sözleşmesi, ilgili aracın mali kaydını silmek belgesi) açıklayıcı belgelerin kopyaları ile birlikte verilmelidir.

 

Bir İhlal Tespi Tutanağı aldım ve ödedim. Devamında ne yapmam gerek?

Müeyyide para cezasını tutanakta belirtilenlerin doğrultusunda ödemişiseniz aşağıda belirtilen

 • Posta hizmetleri ile  Bd. Iuliu Maniu, nr. 401 A, Sector 6, Bucuresti adresine göndermek
 • Bd. Iuliu Maniu, nr. 401 A, Sector 6, Bucuresti adresinde mevkii CESTRIN merkezinde doğrudan vermek

şekilerden birinin yoluyla para cezasının ödendiğini tasdik eden evrakların bir kopyasını, tutanağının ve ödeme emrinin bir kopyası ile birlikte CESTRİN’e göndermelisiniz.

Ödeme evrakların asıl nüshalarını lütfen saklayınız.

 

Aynı araç için çeşitli tarihlerle düzenlenmiş birden fazla İhlal Tespit Tutanakları aldım. Para cezasının herbiri için ödemeli miyim?

EVET

 

Ihlalden müeyyide aldığıysam para cezasını ödemişisem taşıt pulu daha almalı mıyım?

EVET

 

Aracı satıp plaka numaralarımı alarak ve bu numaralarla başka bir araç kayıt ettirmisiem taşıt pulu hala geçerli kalır mı?

HAYIR

 

Sahibi değişmiş veya sahibin ikametgah adresi değişmiş ama plaka numarası aynı kalmış ise taşıt pulu hala geçerli kalır mı ?

EVET

 

Plaka numarası değiştirilmesi durumunda taşıt pulu devamında geçerli kalır mı?

Taşıt pulun bedeli ödenmiş aracın plaka numarası değişmesi durumunda bu, ancak bunun verildiğinde aracın şase numarası doğru yazılmış olması şartlarında hala geçerlidir.

Herhangi başka bir durumda kullanıcı, CNAIR – AŞ’den yazılı olarak DİEGMCR veri tabanında plaka numarasının düzeltilmesini talep edecektir.

Düzeltmenin yapılması için kullanıcı, (plaka numarası değişimi için CNAIR işyerlerin listesi www.cnadnr.ro sayfası – Taşıt pulu kısmı’nda bulunan) CNAIR – AŞ’nin işyerlerinden birine

 • www.cnadnr.ro, Taşıt pulu kısmı - ,,Formlar – Plaka numarası değiştirme dilekçesi” tip formuna uygun yazılı dilekçe,
 • araç kartının süreti ve asıl nüsha belgeleri ile gidecektir.

Plaka numarası düzeltilmesi ile birlikte SIEGMCR yardımıyla veri tabanında değişikliğinin yapıldığını ve taşıt pulunun yeni plaka numarası için geçerliğini tasdik eden,

 • birinin CNAIR tarafından imzalı ve mühürlü olacak ve talep edenine verilecek,
 • diğerinin talep eden tarafından imzalı olacak ve CNAIR – A.Ş.’te kalacak iki aynı nüsha halinde bir belge verilecektir.

 

Bir araç satın aldım ve tescil edilecek ana kadar (kırmızı) geçici plaka numarası vardır. Bu dönem için taşıt pulun bedeli ödenmesi gerekli midir ?

 

Hem geçici plaka numaralarıyla trafiğe çıkan, hemde kayıtlı taşıtlar için taşıt pulu bedeli ÖDENMEZ.

 

Bir araç tescil ettirdim ve taşıt pulu satın almak istediğimde operatör, bana ilgili plaka numarası için geçerli bir taşıt pulu var diye bildirdi. Yeni bir taşıt pulu bedeli daha ödemeli miyim?

Bilişim sisteminin ilgili plaka numarası için süresi geçerli bir taşıt pulunun mevcut olması durumunda bu, ancak ilgili taşıt pulun verilmesi için kayıtlı şase numarasının sizin sahip olduğunuz aracın ruhsatında yazılı şase numarasıyla aynı ve taşıt pulunun sizin sahip olduğunuz araç sınıfı için verilmiş ise geçerli sayılacaktır.

Ilgili iki şase numaraların aynı olmaması veya sizin sahip olduğunuz aracın sınıfı ile bilişim sisteminde mevcut taşıt pulunun verildiği araç sınıfından farklı olması durumda bu, sizin sahip olduğunuz araç için geçerli sayılmayacak ve operatör talep ettiğiniz taşıt pulu vermekle yükümlüdür.

 

Aracı sattım, satın aldığım taşıt pulu de geçerlilik süresindedir. Aracın satıldığı tarihinden taşıt pulun geçerlilik sürenin bitim tarihine kadar kullanılmayan döneme ait ilgili tutar hesaplanarak bana iade edilebilir mi?

HAYIR

Kullanılmayan döneme ait tutarın iadesi sadece

 • aracın parçalanması, yok edilmesi veya aracı parçalamak üzere bu konuda tahsis edilmiş bir birime teslim edilmesi,
 • aracın ebedi Romanya sınırları dışında çıkarılması ,
 • aracın çalındığı ifadesi verilmesi ardından aracın trafik kayıtlarından silinmesi durumunda kullanıcı talebi ile yapılır.

 

Aynı araç için geçerlilik süreleri en az bir gün için üste üste binmiş dönemle birden fazla taşıt pulları ödedim. Satın alınan taşıt pulların ödenmiş geçerlilik sürelerin üste üste binmiş döneme ait bedellerin bana iade edilmesi için ne yapabilirim ?

Aynı araç için geçerlilik süreleri en az bir gün dönemi ile üste üste binmiş birden fazla taşıt pulları ödenmesi durumunda taşıt pulların üste üste binen dönemin bedeli, aracın ruhsat  belgesinin veya araç kimlik kartının „Aslına uygundur” tasdiği, imzalı ve duruma göre, kullanıcı mühürünü taşıyan bir kopyası ile birlikte CNAIR AŞ’e verilecek üst üste binen dönemin bedeli iade etmek talebine dayanarak iade edilir.

Iade edilecek tutar, banka komisyonları ve bayi komisyonları hariç geçerlilik sürenin üst üste binen döneme bağlı hesaplanacak ve talebin alındığı tarihten 30 işgünü süresinde iade edilecektir.

 

Aracın ruhsatındaki sahibin bir finansal kiralama şirketi ama aynı zamanda aracın kullanıcı kişinin bilgileri de yazılı olması durumunda, Romanya ulusakl yol şebekesinde aracı geçerli taşıt puluna sahip olmadan sevkedildiği içn ihlal tespit tutanağı araç sahibinin adına yoksa kullanıcı adına mı düzenlenecek?

Aracın ruhsatında sahibi bir finansal şirketi ve kullanıcısı yazılı olması durumunda, ihlal tespit tutanağı kullanıcı adına düzenlenecektir. Ancak ruhsat belgesinde kullanıcının adı yazılı olmaması durumunda ihlal tespit tutanağı (finansal şirketi) sahibinin adına düzenlenecektir. 

Tüm haklar saklıdır 2010 - 2021 @ Romanya Karayolu Nakliyeciler Ulusal Birliği
Designed by